ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


BCEL ຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂະບວນການຮັກຊາດ!

BCEL ຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂະບວນການຮັກຊາດ!

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 03 ຕຸລາ 2019

(1.0 MB)

“BCEL” ຮ່ວມມືກັບ “UPI ສາກົນ” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR Code UnionPay ຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໝູນຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ!

“BCEL” ຮ່ວມມືກັບ “UPI ສາກົນ” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR Code UnionPay ຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໝູນຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ!

ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019

(394.0 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງລັດຖະບານຖືຄອງ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019

(501.0 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019

(289.0 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 30/07/2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ

ວັນທີ 30/07/2019

(160.0 KB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ

ປະຈໍາໄຕມາດ 2 ປີ 2019

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019

(362.0 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນເທື່ອທີ 2 ປີ 2019

ທຄຕລ

ວັນທີ 13/06/2019

(261.0 KB)

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2019

(3.0 MB)

ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2019

(3.0 MB)

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງຜົນການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2018

ແບບສັງລວມກິດຈະການ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 30 ເມາສາ 2019

(462.0 KB)

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2018

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11 ເມາສາ 2019

(3.0 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 18/03/2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 18/03/2019

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 19 ມີນາ 2019

(432.0 KB)

ກໍານົດມື້ປິດປື້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຄອງຮຸ້ນ

ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019

(389.0 KB)

ການຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຮູບແບບໃໝ່ “ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ”

ການຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2019

(636.0 KB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ປະຈຳປີ 2019

ບົດຂ່າວ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2019

(345.0 KB)

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 07 ກຸມພາ 2019

(1.0 MB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 1

ປະຈຳປີ 2019

ວັນທີ 29 /01/2019

(459.0 KB)

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ວ່າດ້ວຍການບໍລິການອອກບັດສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີ (OD) ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ວັນທີ 24/12/2018

(762.0 KB)

ພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບຊຳລະພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

ລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ເຊັນສັນຍາການເປັນຕົວແທນໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຜ່ານ 06 ທະນາຄານຕົວແທນ

ວັນທີ 17/12/2018

(434.0 KB)

ພິທີມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຢູນຽນເພ ສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຜ່ານ BCEL OneHeart

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31 ຕູລາ 2018

(275.0 KB)