ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

 ລະຫັດ : 772

 ເນື້ອທີ່ : 1,604 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 5,344,850,000 LAK

 ລາຄາ : 0 LAK / ບໍ່ລະບຸ

ປະເພດດິນ : ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ສະພານທອງໃຕ້, ມ. ສີ​ສັດ​ຕະ​ນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ : 29 Sep 2022

 ລະຫັດ : 771

 ເນື້ອທີ່ : 5,632 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 1,408,000,000 LAK

 ລາຄາ : 250,000 LAK / ຕາແມັດ

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ໂພຄຳ, ມ. ໄຊ​ທາ​ນີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ : 29 Sep 2022

 ລະຫັດ : 770

 ເນື້ອທີ່ : 16,615 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 14,122,750,000 LAK

 ລາຄາ : 850,000 LAK / ຕາແມັດ

ປະເພດດິນ : ດິນສວນ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ໂພນທັນ, ມ. ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ : 29 Sep 2022

 ລະຫັດ : 758

 ເນື້ອທີ່ : 550 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 77,056,000 LAK

 ລາຄາ : 0 LAK / ບໍ່ລະບຸ

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ນາກາງ, ມ. ​ໃໝ່, ຂ. ຜົ້ງສາລີ

ວັນທີ : 19 Sep 2022