ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

 ລະຫັດ : 801

 ເນື້ອທີ່ : 5,447 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 700,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນເປົ່າຫວ່າງ

 ລະຫັດ : 800

 ເນື້ອທີ່ : 4,816 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 750,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 799

 ເນື້ອທີ່ : 5,366 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 810,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 798

 ເນື້ອທີ່ : 6,309 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 950,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 795

 ເນື້ອທີ່ : 4,665 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 450,000,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ