ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

 ລະຫັດ : 656

 ເນື້ອທີ່ : 11,761 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 4,704,400 THB

 ລາຄາ : 400 THB / ຕາແມັດ

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ດອນມູນ, ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ, ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ

ວັນທີ : 28 Apr 2022

 ລະຫັດ : 655

 ເນື້ອທີ່ : 3,925 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 1,570,000 THB

 ລາຄາ : 400 THB / ຕາແມັດ

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ດອນມູນ, ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ, ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ

ວັນທີ : 28 Apr 2022

 ລະຫັດ : 654

 ເນື້ອທີ່ : 6,537 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 5,000,000 THB

 ລາຄາ : 5,000,000 THB / ດິນ + ອາຄານ

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ດອນມູນ, ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ, ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ

ວັນທີ : 28 Apr 2022

 ລະຫັດ : 653

 ເນື້ອທີ່ : 1,296 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 7,000,000 THB

 ລາຄາ : 7,000,000 THB / ດິນ + ເຮຶອນ

ປະເພດດິນ : ດິນ ແລະ ເຮືອນ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ວຽງເງິນ, ມ. ຫຼວງນໍ້າທາ, ຂ. ຫຼວງນ້ຳທາ

ວັນທີ : 28 Apr 2022

 ລະຫັດ : 652

 ເນື້ອທີ່ : 185 ຕາແມັດ

 ມູນຄ່າທັງໝົດ : 240,500 THB

 ລາຄາ : 1,300 THB / ຕາແມັດ

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

ທີ່ຢູ່ : ບ. ໃຫຍ່ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້, ມ. ຫ້ວຍ​ຊາຍ, ຂ. ບໍແກ້ວ

ວັນທີ : 27 Apr 2022