ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

 ລະຫັດ : 853

 ເນື້ອທີ່ : 1,464 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 1,756,800,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນນາ

 ລະຫັດ : 852

 ເນື້ອທີ່ : 8,325 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 9,990,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນນາ

 ລະຫັດ : 653

 ເນື້ອທີ່ : 1,296 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 1,919,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນ ແລະ ເຮືອນ

 ລະຫັດ : 652

 ເນື້ອທີ່ : 185 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 51,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 651

 ເນື້ອທີ່ : 4,114 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 1,091,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ