ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

 ລະຫັດ : 849

 ເນື້ອທີ່ : 5,115 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 4,000,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນນາ

 ລະຫັດ : 838

 ເນື້ອທີ່ : 14,436 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 9,167,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນນາ

 ລະຫັດ : 800

 ເນື້ອທີ່ : 4,816 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 530,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 799

 ເນື້ອທີ່ : 5,366 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 536,600,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ