ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

 ລະຫັດ : 838

 ເນື້ອທີ່ : 14,436 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 9,000,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນນາ

 ລະຫັດ : 807

 ເນື້ອທີ່ : 1,380 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 27,000,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 800

 ເນື້ອທີ່ : 4,816 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 750,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ

 ລະຫັດ : 799

 ເນື້ອທີ່ : 5,366 ຕາແມັດ

 ລາຄາ : 810,000,000 LAK

ປະເພດດິນ : ດິນປຸກສ້າງ