ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ຄໍາຖາມ ມັກຖາມເລື້ອຍໆ


1) ໄອແບັງ (BCEL i-Bank) ແມ່ນຫຍັງ ?

  • ໄອແບັງ(BCEL i-Bank) ໄອແບັງ​ເປັນ​ບໍລິການ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ເຮັດ​ລາຍການ​ທຸລະ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຜ່ານ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໄດ້​ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.

ຫົວຂໍ້ນີ້ເປັນປະໂຫຍດກັບຕົວທ່ານ ຫລຶ ບໍ? ເຈົ້າ (1127) ບໍ່ (1571)

2) SMS Banking ແມ່ນຫຍັງ?

  • ແຈ້ງ​ເຕືອນ​​​(ອັດຕະ​ໂນ​ມັດ) ​ໄປ​ຫາ​ເບີ​​ໂທ​ ທີ່​ລົງທະບຽນ​ໄວ້​ເຊັ່ນ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວບັນຊີ ​ແລະ ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ປະຈຳ​ວັນ. ລູກ​ຄ້າສາມາດ​ລົງທະບຽນ​ໄດ້ຫຼາຍ​ເບີ​ຫຼາຍ​ບັນຊີ ​ແລະ ສາມາດ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສອບ​ຖາມ ສະ​ເພາະ​ປະ​ເພດ​ລາຍການທີ່​ຕ້ອງການ​ຮູ້​.

  • ພຽງແຕ່​ມີ​ສັນຍານ​ໂທລະສັບ ກໍ່​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້​ແລ້ວ ​ເຊິ່ງບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​​ເຊື່ອມຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ໃນ​ມື​ຖື.

  • ສາ​ມາດ​ນຳໃຊ້​ໄດ້​ກັບ​ມື​ຖື​ທຸກ​ປະ​ເພດ.

ຫົວຂໍ້ນີ້ເປັນປະໂຫຍດກັບຕົວທ່ານ ຫລຶ ບໍ? ເຈົ້າ (747) ບໍ່ (1369)
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024