ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022


ສະບາຍດີປີໃຫມ່ 2022
ມັງກອນ - January
ກຸມພາ - February
ມີນາ - March
ເມສາ - April
ພຶດສະພາ - May
ມິຖຸນາ - June
ກໍລະກົດ - July
ສິງຫາ - August
ກັນຍາ - September
ຕຸລາ - October
ພະຈິກ - November
ທັນວາ - December

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2022