ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ທີ່ຕັ້ງຕົວແທນຍ່ອຍ MoneyGramລໍາດັບ ຊື່ ທີ່ຕັ້ງ ຕິດຕໍ່
1 ທິບພາວອນ ບໍລິການຂາຍປີ້ຍົນ ສ່ວນບຸກຄົນ ໜອງດ້ວງໄຕ້, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 020-95888789
2 ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ ນາງສົມຈັນ ສີຫອມ, ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 55999838
3 ຈັນທະວີ ບໍລິການຖ່າຍຮູບ, ກອບປີ່ເອກະສານ ການຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ສີບຸນເຮືອງ , ທ່າໂທມ, ໄຊສົມບູນ ໂທ: 020 97938898
4 ຕິກ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ສ່ວນບຸກຄົນ ຖີ່ນແກ້ວ, ແກ້ວອຸດົມ, ວຽງຈັນ ໂທ: 020 22227979
5 ຈ້າງຢ່າງ ບໍລິການຂາຍນໍ້າມັນເຊື້້ອໄຟ ສ່ວນບຸກຄົນ ຜາສັງ, ເຟືອງ, ວຽງຈັນ ໂທ: 55909224,030-5200550
6 ທ ນຸເຮີ ຮ້ານຖ່າຍຮູບດ່ວນທົ່ວໄປ ສ່ວນບຸກຄົນ ໂພນແສນ, ໝື່ນ, ວຽງຈັນ ໂທ: 030 5751639
7 ຊີຄ້າງ ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ສ່ວນບຸກຄົນ ນາມູນລາດຄ້າຍ, ຜາໄຊ, ຊຽງຂວາງ ໂທ: 0302003862
8 ທ. ຈັ້ງວື່ ຂາຍເສື້ອຜ້າທົ່ວໄປ ສ່ວນບຸກຄົນ ສີພົມ, ຄູນ, ຊຽງຂວາງ ໂທ: 061-214023 , 020-29204000
9 ຕົວແທນ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ນາງລຳເງິນເທບວົງສາ ໂນນສົມບູນ, ສອງຄອນ, ສະຫວັນນະເຂດ ໂທ: 020 97398970
10 ດອນ-ນີ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ ສ່ວນບຸກຄົນ ໂນນສະຫວັນ, ໂພນທອງ, ຈຳປາສັກ ໂທ: 020 97430559
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024