bcel_web_file_90_5bdb05d27a91c294b67c9d06e202f3cc.jpg
📢Promotion ໃໝ່ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບັດ BCEL UnionPay ທຸກປະເພດບັດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຮັບສ່ວນຫລຸດໄປເລີຍ 3% 🎊
📌ເງື່ອນໄຂມີດັ່ງນີ້:
✈️ນຳໃຊ້ບັດຂອງ BCEL ທີ່ມີໂລໂກ້ UnionPay ຢູ່ປະເທດຈີນ
ຜ່ານເຄື່ອຮູດບັດ (POS) ຂັ້ນຕ່ຳ 270 ຢວນ ຕໍ່ລາຍການ ຮັບສ່ວນຫລຸດ 3% ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 540 ຢວນ ຕໍ່ບັດ
✈️ນຳໃຊ້ບັດຂອງ BCEL ທີ່ມີໂລໂກ້ UnionPay ຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ຍົກເວັ້ນ ສປຈີນ)
ຜ່ານເຄື່ອຮູດບັດ (POS) ຂັ້ນຕ່ຳ 100 ໂດລາ ຕໍ່ລາຍການ ຮັບສ່ວນຫລຸດ 3% ແລະ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 100 ໂດລາ ຕໍ່ບັດ
✔️ເລີ່ມແຕ່ 01/08/2022 ຈົນເຖິງ 31/12/2022 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ
☝️ ໃຊ້ກ່ອນມີສິດຮັບສ່ວນຫລຸດກ່ອນ
------------------------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
facebook: BCEL Bank, BCEL Promotion
IG: BCEL Bank
TikTok: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel