bcel_web_file_114_2a7f5162a3e422506a3c1c5b08e6e9e1.jpg
“ຊ໋ອບ 𝑭𝒊𝒏 ທ່ຽວ 𝑭𝒖𝒏 ໄປກັບ 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒓𝒅”
🛍️ 🛒 ເອົາໃຈສາຍຊ໋ອບ 💰✈️ ສາຍທ່ຽວ 🤩
 
🌟🌟ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 𝟮𝟱 %🌟🌟
 
✅ເມື່ອຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ
ດ້ວຍບັດ 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒓𝒅 💳 ທຸກປະເພດ (ຂອງທຸກທະນາຄານ) ຜ່ານ 𝟮𝟱 ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 🎉
 
🌟🌟🌟 ພິເສດໄປກວ່ານັ້ນ 🌟🌟🌟
✅ ສຳລັບລູກຄ້າ ທີ່ນຳໃຊ້ບັດ 𝑩𝑪𝑬𝑳 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒓𝒅 ຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ 💵 ຈຳນວນ 𝟱 ລາຍການຂື້ນໄປ … ມີສິດລຸ້ນຮັບແພັກເກັດທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ, ຈໍານວນ 𝟮 ລາງວັນ 🌍✈️
 
🎉🎉 ມານຳໃຊ້ສິດທິພິເສດ ພ້ອມຮ່ວມລຸ້ນເປັນຜູ້ໂຊກດີກັບ 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊𝒈𝒏 ສຸດຄຸ້ມຈາກ 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓𝒄𝒂𝒓𝒅 💳
 
📌𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 ນີ້ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 𝟎𝟏/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑 - 𝟎𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟑 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
--------------------------------------
#BCELBank#BCELMastercard#Campaign