bcel_web_file_92_a4b757914af65560fb49669a0723f690.jpg
🤩 ສິດທິພິເສດ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຖືບັດ 💳 ATM UnionPay ເມື່ອນໍາໃຊ້ບັດທີ່ຕ່າງປະເທດສາມາດເລືອກຮັບສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ສິດທິພິເສດອື່ນໆຂອງຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈາກຫຼາຍປະເທດ
🔎ສະແກນເບິ່ງຮ້ານຄ້າຢູ່ Bar Code ໄດ້ເລີຍ
----------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:
☎️ 1555 ຫຼື OneCare Support
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
Tiktok: BCEL Bank