bcel_web_file_94_ca26075720264551b629d0a1ba5034c6.jpg

# Promotion Visa card

ແຮັບປີ້ຂ້າມປີ ຮັບທັນທີສ່ວນຫຼຸດ 33%*
ສະຫຼອງຄົບຮອບ 33ປີ BCEL, ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ  VISA ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ທຄຕລ ຮັບສ່ວນຫຼຸດທັນທີ 33% ກັບ 33 ຮ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Campaign ໃນ 33 ວັນ, 
* ເລີ່ມແຕ່ 24/12/2022 ຫາ 25/01/2023
* ຈຳນວນຈຳກັດ. 
* ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມກຳນົດ.