📣📣ປີໃຫມ່ນີ້...ໄດ້ຄູນ𝐗𝟐...ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້...
✔ໄດ້ບັດໃຫມ່ ✔ໄດ້ກະເປົາເງິນໃຫມ່
ສໍາລັບ 𝟏.𝟓𝟎𝟎 ບັດ 𝐕𝐈𝐒𝐀 (𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 & 𝐃𝐞𝐛𝐢𝐭) ທຳອິດເທົ່ານັ້ນ🎉🎉
---------------------------------------------
👉ເງື່ອນໄຂ: ພຽງແຕ່ເປີດສະຫມັກອອກບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐕𝐈𝐒𝐀 ໃຫມ່...ທຸກປະເພດ ຮັບໄປເລີຍກະເປົາເງິນງາມໆ ລຸ້ນ 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟏 ໜ່ວຍ
📌📌𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 ນີ້ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 𝟐𝟖/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎-𝟑𝟏/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟏 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ!!
-----------------------------------------------
ທ່ານສາມາດເປີດສະຫມັກອອກບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐕𝐈𝐒𝐀 ໃຫມ່ ໄດ້ທີ່ 𝐁𝐂𝐄𝐋 ສຳນັກງານໃຫຍ່, ທຸກສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການໄກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຮັບ 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 ດີໆແບບນີ້ຈາກພວກເຮົາ!!!
🔔ຢ່າລືມ! ກົດ 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐂𝐄𝐋𝐁𝐚𝐧𝐤, ກົດຕິດ ⭐ (𝐒𝐞𝐞 𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭) 𝐅𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐠𝐞 ຂອງພວກເຮົາໄວ້ເດີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳດີໆຈາກ ທຄຕລ.
----------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555 ຫຼື OneCare Support
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
🇫 BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel