bcel_web_file_44_7ab24bdb4fb099a5585a861158978556.jpg

🎊ລຸ້ນເປັນຜູ້ໂຊກດີ ທ່ຽວຟຣີ ✈️ ທີ່ຊຽງໄຮ 🇨🇳 ກັບ 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲𝐆𝐫𝐚𝐦 ຮັບ-ສົ່ງເງິນດ່ວນທົ່ວໂລກສະດວກປອດໄພວ່ອງໄວພຽງ𝟏𝟎 ນາທີ🌏 💸

💁‍♀️ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການໂອນເງິນ ຫຼື ຮັບເງິນດ່ວນຜ່ານລະບົບ 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲𝐆𝐫𝐚𝐦 ທຸກຈຸດບໍລິການຂອງ 𝐁𝐂𝐄𝐋 ທົ່ວປະເທດ🏦

✅ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ 𝟓𝟎𝟎-𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎 ໂດລາ ຈະມີສິດລຸ້ນຮັບລາງວັນ ແພັກເກັດທ່ອງທ່ຽວຊຽງໄຮ (ປະເທດຈີນ) ລວມຈຳນວນ 𝟖 ລາງວັນ ຈາກການສຸ່ມເລືອກດັ່ງນີ້:

𝟏. ລູກຄ້າທີ່ຮັບເງິນ 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲𝐆𝐫𝐚𝐦  ຜ່ານການໂອນເຂົ້າບັນຊີ ທຄຕລ (ຈໍານວນ 𝟐 ລາງວັນ)
𝟐. ລູກຄ້າທີ່ຮັບເງິນ 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲𝐆𝐫𝐚𝐦  ເປັນເງິນສົດ ທີ່ ທຄຕລ ຫຼື ຮ້ານຄ້າຕົວແທນຍ່ອຍ ທຄຕລ (ຈໍານວນ 𝟐 ລາງວັນ)
𝟑. ລູກຄ້າທີ່ໂອນເງິນ 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲𝐆𝐫𝐚𝐦  ເປັນເງິນສົດ ຫຼື ເຂົ້າບັນຊີ ຫຼື ກະເປົາເງິນ (ຈໍານວນ 𝟒 ລາງວັນ)

📌📌ໂປຣໂມຊັນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 𝟎𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟑𝟏/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟒 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ‼️

🎥𝐋𝐢𝐯𝐞 ປະກາດສຸ່ມຫາຜູ້ໂຊກດີຜ່ານ 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐁𝐚𝐧𝐤 ໃນວັນທີ 𝟏𝟐/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟒🎉🎉

***ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີ່ທະນາຄານກຳນົດ

#BCEL_MoneyGram ຮັບ-ສົ່ງເງິນດ່ວນທົ່ວໂລກສະດວກປອດໄພວ່ອງໄວພຽງ10ນາທີ
------------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:
☎️ 1555