bcel_web_file_46_b1bda0775b5841f88c6be4d66c38ca72.jpg
ລາຍຊື່ຮ້ານຄ້າທີ່ຈະລະດົມເຂົ້າໂຄງການໂປຣໂມຊັນບັດ VISA
No Cust Type ປະເພດຮ້ານ ຊື່ຮ້ານຄ້າ ເບີໂທ
1 Electronic ຮ້ານອີເລັກໂທຣນິກ ຮ້ານ LTH 55408186
2 Electronic ຮ້ານອີເລັກໂທຣນິກ ຮ້ານ LT COMPUTER  55221919
3 Electronic ຮ້ານອີເລັກໂທຣນິກ ຮ້ານ ຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້ານາງຄຳຫຼ້າ 2055519690
4 Electronic ຮ້ານອີເລັກໂທຣນິກ ສຸພະໄຊຄອມພິວເຕີ 54846599
5 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ພິນໂຕກຽວພລາຊາ 55564525
6 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ ຫັດຖະກຳໄຕບ້ານ  020 55668074
7 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ THE FIRST BOUTIQUE  021 222647
8 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ HER WORKS 2058883388
9 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ INDOCHINA HANDICRAFTS  020 58414141
10 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານບຸດສະຍາ 2022229920
11 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ CAMA CRAFTS   020 56856899
12 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ OCK POP TOK ຫຼວງພະບາງ  
13 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ STS BEST LIFE   
14 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ ZONE TELECOM ໂພນໂຮງ  
15 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ CLOUD 9 SHOP 55681919
16 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານຈົ່ງຈະເລີນ 21416482
17 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ COOL FASHION  020 22000010
18 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ BABY N MOM 22237760
19 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານ COOL Sport 305561164
20 Goods and Store ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າ ຮ້ານຄ້າໂມນິວເມັນ 2096602220
21 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຣິມປິງລາວຊຸເປີມາເກັດ 309988333
22 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານສະດວກຊື້ເຈມາດ  
23 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ພອນສີລິ ມິນິມາກ 59377888
24 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ ສີອາວອນ ມິນິມາດ 2055422566
25 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຫ້າງເຟຣນຊິບ ຊຸບເປີມາເກັດ 307324847
26 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ MOM S MART 56480000
27 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ WALKMAN VILLAGE 59642965
28 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ MAKOTO SUPERMARKET  020 59339955
29 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ SKY SUPERMARKET 2059305666
30 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ JALUX AMZ DUTY FREE ສະໜາມບິນ 56779712
31 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ LDC  ຫຼັກ 3  020 78885358
32 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານສີເມືອງຊຸເປີມາເກັດ 021 214295
33 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານດີມາດ ຫຼັກ 9  
34 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ບໍລິສັດທ້ອງຟ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ 020 59000058
35 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານຄ້າໂຊກທະວີ 2055444365
36 Supermarket ຮ້ານຄ້າສະດວກຊື້ ຮ້ານ World Mart 99877777
37 Shopping Mall ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີ 21416229
38 Shopping Mall ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ສູນການຄ້າໂຮມໄອເດຍ 59642965
39 Shopping Mall ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ດົງປ່າລານຊ໋ອບປິ້ງມໍ 57889333
40 Shopping Mall ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ສຸວັນນີໂຮມເຊັນເຕີ 96955799
41 Shopping Mall ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ຮ້ານຄ້າຕັງຈະເລີນ 56334149
42 Shopping Mall ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ສັນຕິພາບວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ 52524455
43 Shopping Mall ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ CSC ວຽງຈັນ 55406866
44 Jewelry ຮ້ານຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ຮ້ານຄໍາພູວົງ 52258888
45 Jewelry ຮ້ານຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ຮ້ານ ເກສອນ ຈິວເວີຣີ ປາກເຊ  
46 Jewelry ຮ້ານຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ຮ້ານ ຮ້ານບົວວັນຊື້ ຂາຍເງິນຄຳ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ  
47 Jewelry ຮ້ານຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ຮ້ານເພັດພະໄທ ເຈວເວີຣີ 99939789
48 Jewelry ຮ້ານຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ຮ້ານຄຳບຸນເຕັມ 55415141
49 Jewelry ຮ້ານຂາຍວັດຖຸມີຄ່າ ຮ້ານແສງມະນີເຈວເວີຣີ  
50 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານສະເຕັກ VIALY STEAK HOUSE (ຫຼັງນໍ້າພຸ) 020 29978965, 021212744
51 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ກາເຟວັນນີລາ 55415752
52 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ MOONLIGHT LOUNGE  020 55444893
53 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານວາຍພອນສະຫວັນ ທາດດຳ 21419072
54 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ DATTA ຈຳປາສັກ  020 55595529
55 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານພອນສະຫວັນ ທາດດຳ 21217368
56 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ BAMBOO RESTAURANT 29927188
57 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານຟູຈິ 2 21254722
58 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ MK 28999998
59 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ LA TERRASSE 55508498
60 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານໂອຊິເນວຽງຈັນ  020 54426591
61 Restaurant ຮ້ານອາຫານ KITCHEN VIBE BISTRO 2055508308
62 Restaurant ຮ້ານອາຫານ PIMENTON RESTAURANT 58599009
63 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ L ADRESSE close
64 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານໂຕກຽວຊູຊິລາວ 23531111
65 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານຂອບໃຈຊາບູ 29443432
66 Restaurant ຮ້ານອາຫານ TULLY RESTAURANT  020 52315155
67 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານຂອບໃຈເດີ້  021 251564
68 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານພິດຊາຄອມປານີ  21254065
69 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ ຟູຈີວາຣະ 21254065
70 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ ຟູຈິຊາບູ 55815678
71 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ RIO CAFFE 59533355
72 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ VEENA CAFE 55682620
73 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ BBQ DOME  2058685333
74 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ ANNABELLE  
75 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ HARD ROCK CAFE VIENTIANE 28999998
76 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ VILLA OPERA   
77 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ SUZETTE  55558482
78 Restaurant ຮ້ານອາຫານ THE BEER HOUSE 56104343
79 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ HANG OUT   
80 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານແສງລາວ 305880588
81 Restaurant ຮ້ານອາຫານ THE KOKI RESTAURANT  020 55446941
82 Restaurant ຮ້ານອາຫານ CHOKDEE CAFE RESTAURANT 56103434
83 Restaurant ຮ້ານອາຫານ KIKU RESTAURANT  021 218800
84 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານໂດຍຂະນ້ອຍ  020 55898959
85 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານເບໂນນີ 21222647
86 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ Swensen's  
87 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ BACAN CAFE  020 55261557
88 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ HAN COOK 97098963
89 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ DEX COFFEE 2055511555
90 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ TEXAS CHICKEN 2022226118
91 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ AMERICAN ALL STAR  
92 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານສະຫວັນ 2055606558
93 Restaurant ຮ້ານອາຫານ NAKED ESPRESSO MIXAY  020 54952456
94 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານປຣີເວດຣັດເຊຍ  020 78097784
95 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຊໍຫູສະຫຼາມ 2099368650
96 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານບັນກວນ  
97 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ Citeafun Tea&Coffee close
98 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ DAI RESTAURANT 2056999717
99 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ Dairy Queen  021 254388
100 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານຂອງວິວ  
101 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານຄົວລາວ 21215777
102 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານມູນເດິໄນທ໌  
103 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານນາດາວ close
104 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານ PHASALAO 2095969859
105 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານຊົນນະບົດກາເຟ  
106 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານຊັນທາລາ  
107 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ TAXI CAFÉ ຫຼວງພະບາງ  
108 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານ TEA ROOM PAKSE  
109 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານເພື່ອສຸຂະພາບ  020 55570567
110 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານຕົ້ນຫອມ  
111 Restaurant ຮ້ານອາຫານ VIS Dragon Cafe  
112 Restaurant ຮ້ານອາຫານ ຮ້ານອາຫານໄຊໂຍແຊມບາ  
113 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມຄລາວພລາຊາວຽງຈັນ  020 55513050
114 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມແລນມາກ  021 453466
115 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມເລີ ທາດຫຼວງດໍຣ໌ 2059456969
116 Hotel ໂຮງແຮມ SURESTAY HOTEL  020 55511480
117 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມຈຳປາສັກແກຣນ 312551118
118 Hotel ໂຮງແຮມ ຮ້ານ ໂຮງແຮມ ລານຄຳ  
119 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມດອກຈໍາປາ 2095899996
120 Hotel ໂຮງແຮມ VIENTIANE GOLDEN SUN HOTEL 21252525
121 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມປາກເຊ  
122 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ 55041880
123 Hotel ໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ອາລິສາ  
124 Hotel ໂຮງແຮມ ໂຮງແຮມປາກເຊແມ່ຂອງ  
125 Service ການບໍລິການ ການບິນລາວ  
126 Service ການບໍລິການ ລາວສະກາຍເວ  
127 Service ການບໍລິການ ບໍລິສັດສຸດໃຈທ່ອງທ່່ຽວ  
128 Service ການບໍລິການ ASIA VEHICLE RENTAL  2077117711
129 Service ການບໍລິການ ຟູດແພນດ້າ  
130 Service ການບໍລິການ DISCOVER LAOS  
131 Service ການບໍລິການ ຮ້ານ Dropin X  
132 Service ການບໍລິການ The River Resort  
133 Service ການບໍລິການ ບໍລິສັດ ປາກເຊການທ່ອງທ່ຽວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ  
134 Vehicle ຮ້ານຂາຍລົດໃຫຍ່ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ 21253002
135 Vehicle ຮ້ານຂາຍລົດໃຫຍ່ ລາວຟອດຊິຕີ້ 21244408
136 Education Institution ໂຮງຮຽນ VF LEARNING CENTER   
137 Education Institution ໂຮງຮຽນ VIENTIANE TIMES   
138 Education Institution ໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນ VIS  
139 Healthy ຮ້ານເພື່ອສຸຂະພາບ ຮ້ານ ຊິເຊໂດ 59449308
140 Healthy ຮ້ານເພື່ອສຸຂະພາບ ແສງດາລາ ຟິດເນັສ 2055515955
141 Healthy ຮ້ານເພື່ອສຸຂະພາບ ຮ້ານ LILY SKINCARE  021 453282
142 Massage and Spa ຮ້ານນວດ ແລະ ສະປາ ມະນີສະປາ 020 55367159
143 Massage and Spa ຮ້ານນວດ ແລະ ສະປາ ຮ້ານນວດມັງກອນ  
144 Sport ສູນກິລາ ແລະ ຟິດເນັດ LAKEVIEW GOLF CULB VIENTIANE 21463777
145 Sport ສູນກິລາ ແລະ ຟິດເນັດ ພູບາຈຽງກ໊ອຟ ແລະ ຣີສອດ  
146 Sport ສູນກິລາ ແລະ ຟິດເນັດ ເກດສະໜາກ໊ອຟ  
147 Hospital and Clinic ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣິນິກ ສູນການແພດອາໄລອັນສ໌ 56544693
148 Hospital and Clinic ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣິນິກ ແວ່ນຕາໃຕ້ຟ້າ  
149 Hospital and Clinic ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣິນິກ ໃສສະອາດ ການຢາ 21216696
150 Hospital and Clinic ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣິນິກ ຮ້ານແວ່ນຕາໂລໂຫ້