ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ


bcel_web_file_304_d6e2b6d96e463d6713c2763d5b06a388.jpg

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ ສາຂາຈຳປາສັກຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳເນື່ອງໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_303_fdc611a7a4115b32e3271dee5a017179.jpg

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ທຄຕລ ສາຂາຈຳປາສັກຮ່ວມເຮັດກິດຈະກຳເນື່ອງໃນວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_297_fc3a358c648b97f3b20bdea2841848ed.jpg

ທຄຕລ ປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_302_65888c82a5cdff87b7665a09f7904601.jpg

ທຄຕລ ປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_295_23de9366564faf84fb351d82d1ef529b.jpg

ທຄຕລ ປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_294_c44f77d450311c7f6f95e18b12e1e39f.jpg

ທຄຕລ ປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_293_e8ef5eca2f3813a970523a9b1d1114ab.jpg

ທຄຕລ ປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_287_70a284e31fdb18845d7d122737b581b6.JPG

ທຄຕລ ປູກຕົ້ນໄມ້...

bcel_web_file_286_78b74b12868b3e814190b24dbeb35357.JPG

ທຄຕລ ປູກຕົ້ນໄມ້...

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024