ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສະຫມັກເຮັດວຽກໄອທີກັບ BCEL | ທຄຕລ

ສະຫມັກເຮັດວຽກໄອທີກັບ BCEL


ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນຟອມລຸ່ມນີ້:

ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ/ໃບຜ່ານງານ