ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ສະຫມັກເຮັດວຽກສູນບັດກັບ BCEL | ທຄຕລ

ສະຫມັກເຮັດວຽກສູນບັດກັບ BCEL


ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນຟອມລຸ່ມນີ້:

ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກອົບຮົມ/ໃບຜ່ານງານ