ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ຂ່າວສານ | ທຄຕລ

📣ແຈ້ງຂ່າວ!
ບໍລິສັດ Eneco Dynamic Public (EDP) ໄດ້ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ, ໃນລາຄາຂາຍ 490 ກີບ/ຮຸ້ນ.

📍ໄລຍະເວລາໃນການຈອງຊື້ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 22/07/2020 - 05/08/2020 ນີ້.

👉ຈອງຊື້ຮຸ້ນ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:
☎️ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂທ: 020 23394411 & 021 213200 ຕໍ່ 628
☎️ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ໂທ: 021 265484-5 (ຊັ້ນ 7) ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

#ຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດສາມາດກົດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້:
https://www.bcel-kt.com/fil…/EDP%20LAO/Prospectus_EDP_LA.pdf

https://www.bcel-kt.com/index.php?r=site/display&id=562