ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາອັດຕະປື

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ 16 ໄອ, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື .
ໂທ: (856-36) 210062-0, 211929
ແຟັກ: (856-36) 211939, 210063
ອິເມວ: bcelatp@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ:
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024