ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາບໍລິຄຳໄຊ

ທີ່ຕັ້ງ: ເລກທີ 13 ໃຕ້ ຖະໜົນ ບ້ານໂພນໄຊເໜືອ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.
ໂທ: (856-54) 280112
ແຟັກ: (856-54) 790918
ອິເມວ: bcelblx@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ:
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024