ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ | ທຄຕລ

ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ R3, ບ້ານອຸດົມ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
ໂທ: (856-84) 212162
ແຟັກ: (856-84) 212162
ອິເມວ: bcelbok@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: