ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາ ຈຳປາສັກ

ທີ່ຕັ້ງ: ເລກທີ່11, ບ້ານ ພັດທະນາຫຼັກເມືອງ, ເມືອງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ
ໂທ: (856-31) 213207
ແຟັກ: (856-31) 213206
ຕູ້ໄປສະນີ: 789
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024