ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາຄຳມ່ວນ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ ວຽງຈັນ, ບ້ານ ຈອມທອງ, ເມືອງ ທ່າແຂກ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ.
ໂທ: (856-51) 212689, 212688,
ແຟັກ: (856-51) 212685, 214409,
ອິເມວ: bcelkmn@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ:
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023