ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນໄກສອນ, ບ້ານໂພນແພງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ໂທ: (856-71) 252814
ແຟັກ: (856-71) 260598
ອິເມວ: bcellpb@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: 534
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023