ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາ ຜົ້ງສາລີ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນພູຟ້າ, ບ້ານ ຈອມເມືອງ, ເມືອງ ຜົ້ງສາລີ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
ໂທ: (856-88) 210224
ແຟັກ: (856-88) 210221
ອິເມວ: bcelpsl@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ:
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023