ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ | ທຄຕລ

ໜ່ວຍບໍລິການ ບຸນເໜືອ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ 1 A, ບ້ານ ບຸນເໜືອ, ເມືອງ ບຸນເໜືອ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.
ໂທ: (856-88) 212049
ແຟັກ: (856-88) 212049
ອິເມວ: bcelpsl@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ: