ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ໜ່ວຍບໍລິການບຸນໃຕ້.

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ 1 B, ບ.ໂພນທອງ, ມ. ບຸນໃຕ້, ຂ. ຜົ້ງສາລີ.
ໂທ: (856-88) 210875
ແຟັກ: (856-88) 210875
ອິເມວ: bcelpsl@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ:
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024