ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ໜ່ວຍບໍລິການອາດສະພັງທອງ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກທີ 9, ບ້ານ ດົງເຫັນ, ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
ໂທ: (856-41) 600171
ແຟັກ: (856-41) 600172
ອິເມວ: bcelsvn@bcel.com.la
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024