ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ໜ່ວຍບໍລິການຈອມເພັດ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນທ່າເດືອ, ບ. ຈອມເພັດ, ມ. ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທ: (856-21) 353290
ແຟັກ: (856-21) 353240
ອິເມວ: bcelvtc@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ:
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024