ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສາຂາຊຽງຂວາງ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 7 ໄຊຊະນະ, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ເມືອງ ແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ໂທ: (856-61) 213297
ແຟັກ: (856-61) 213293
ອິເມວ: bcelxkh@bcel.com.la
ຕູ້ໄປສະນີ:
ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2024