ເກັບຄວາມຊົງຈໍາທີ່ປະທັບໃຈ❤️ເກັບໄວ້ໃນບັດຊິບ ATM BCEL My Way UnionPay
----------------------------------------------
✔ທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມພິເສດ ໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກ ຫລື ຕົບແຕ່ງຮູບພາບທີ່ປະທັບໃຈພີມໃສ່ຫນ້າບັດ ພ້ອມທັງຂຽນຂໍ້ຄວາມເທິງຫນ້າບັດໄດ້ຕາມໃຈມັກດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ໂດຍຜ່ານແອັບ BCEL One ວ້າວວວ🎊🎊🎊
✔ສະດວກ...ສະບາຍ...ໃຫ້ທ່ານສາມາດສະຫມັກອອກບັດເສີມ Chip ATM BCEL My Way UnionPay ໄດ້ດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ໂດຍຜ່ານແອັບ BCEL One ເພື່ອມອບເປັນຂອງຂວັນແທນຄວາມຮູ້ສຶກດີໆ ໃນວັນສໍາຄັນໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກໄດ້ຢ່າງປະທັບໃຈ ແລະ ສາມາດເລືອກສະຖານທີ່ຮັບບັດເສີມໄດ້.
🥳ທຸກພາບມີຄວາມໝາຍໃຫ້ ບັດຊິບ ATM BCEL My Way UnionPay ເປັນສ່ວນໜຶ່ງເກັບຄວາມຊົງຈໍາທີ່ປະທັບໃຈໄວ້ໃຫ້ທ່ານ❤️
---------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank