ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ເພດ​ນີ້​ເໝາະ​ສຳລັບ​ບຸກຄົນທົ່ວ​ໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່​ຄ້າຂາຍ ຫຼື ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ທີ່​ມີ​ເງິນ ໝູນວຽນ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ ​ແລະ ຕ້ອງການ​ບໍລິຫານ​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີ​​ໄດ້​ຢ່າງຄ່ອງ​ຕົວ​ ແລະ​ ປອດ​ໄພ​ໂດຍ​ການ​ນຳໃຊ້​ແຊັກ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ ​​ເພື່ອ​ຊຳລະ​ສະ​ສາງ​ຄ່າ​ສິນ​ຄ້າ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ແທນ​ການນຳ​ໃຊ້​ເງິນສົດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ເປັນບັນຊີທີ່ໃຊ້ໃນການໝູນວຽນ​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີເພື່ອປະກອບທຸລະກິດ.
 • ຫຼຸດຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງຕ່າງໆ​ໃນ​ການຮັກ​​​ເງິນສົດ​ໄວ້​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ເພື່ອທີ່​ຈະ​ລໍຖ້າ​ຊຳລະ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ.
 • ໃຊ້ແຊັກໃນການສັ່ງ​ຈ່າຍ ​ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການຕ່າງໆ​ແທນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນສົດ.
 • ສາມາດຝາກ, ຖອນ​ ແລະ ​ໂອນ​ເງິນ​​​ໄດ້​ຕາມ​ຈຸດ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ທຸກວັນລັດຖະການ
 • ສາມາດ​ຂໍໂອນ​ເງິນໄປ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຢູ່ ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະຊົນ ຫຼື ສາຂາ​ທະນາຄານ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ເປີດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ສປປ ລາວ.
 • ສາມາດ​ຂໍ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ ຫຼື ​ໃຊ້​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ປະມູນ​ໄດ້.
 •  ສາມາດ​​ສະ​ເໜີ​ອອກ​ບັດ ATM ​ແລະ ບັດ VISA Credit, Debit ​ຂອງ ທຄຕລ ເພື່ອໃຊ້​ບໍລິການຈາກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​​ຜ່ານ​ຕູ້ ATM, ​ເຄື່ອງ EDC, ​ແລະ​ ຜ່ານຜະລິດ​ຕະພັນ BCEL One​​ ດ້ວຍໂທລະສັບ​ມື​ຖື Smart phone ​ແລະ computer ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ: ການ​ກວດກາ​ຍອດ​ເງິນ​ຝາກ, ກວດ​ອັດ​ຕາ​ແລກ​ປ່ຽນ, ການ​ໂອນ​ເງິນ​ລະຫວ່າງ​ບັນຊີ, ການ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ສາທາລະ​ນຸປະ​ໂພ​ກ (ພາຍ​ໃນ​ເຂດ​ນະຄອນຫຼວງ), ການ​ເຕີມ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັດ​ໂທລະສັບ .
 • ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປີດ​ບັນຊີ​​​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 500,000 ກີບ, 50 ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ, 2,000 ບາດ, 500 ຢວນ (ການ​ຮັບ​ຝາກ​ເງິນ​ສະ​ກຸນ​ອື່ນໆ​ນອກ​ເໜືອ​ຈາກ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ນັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ຄະນະ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ອະນຸມັດ).
 • ສຳລັບ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຢວນ​ເປີດ​ໃຫ້​ສະ​ເພາະ​ລູກ​ຄ້າ​ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ​ໂຄງການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ ສປປຈີນ​ ທີ່​ມາ​ລົງທຶນ ຫຼື ​ເຮັດ​ກິດຈະ ການ​ຕ່າງ​ໆ ຢູ່​ ສປປ ລາວ.
 • ​ເປັນ​ບັນຊີ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ. ຍອດ​ເງິນ​ຝາກ​ຮັກສາ​ໃນ​ບັນຊີ​ຕໍ່າ​ສຸດ​​ແມ່ນ​ 500,000 ກີບ, 50​ ໂດ​ລາ, 2,000 ບາດ, 100 ຢວນ.
 • ທຄຕລ ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ເພດ​ນີ້​ຈຳນວນ 3,500 ກີບ, 0.5 ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ, 16 ບາດ, 5 ຢວນ ຕໍ່​ບັນຊີ​ ຕໍ່​ເດືອນ.
 • ກໍ​ລະ​ນີປິດ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດກ່ອນ 3 ​ເດືອນ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ມື້​ທີ່ເປີດ​ບັນຊີ ຈະ​ຖືກ​ ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ປິດ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ​ຕາມ​ລະບຽບ​ ທີ່​ ທຄຕລ ແຈ້ງ​ອອກ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

ຄ່າບໍລິການ

 • ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່: 10,000 ກີບ, 2 ​ໂດ​ລາ, 50 ບາດ, 10 ຢວນ ຕໍ່​ບັນຊີ​ ຕໍ່​ຄັ້ງ
 • ຂໍຊື້​ປຶ້ມ​​ແຊັກ​ທະນາຄານ: 50,000 ກີບ, 7 ​ໂດ​ລາ, 220 ບາດ, 50 ຢວນ ຕໍ່ບັນຊີ ​ຕໍ່​ຫົວ.
 • ຂໍ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ (ວີ​ຊາ​ແຊັກ): 15,000 ກີບ, 2​ ໂດ​ລາ , 60 ບາດ ຕໍ່​ລາຍການ.
 • ກໍລະນີ​ແຈ້ງ​ງົດ​ ຫຼື​ ລົບ​ລ້າງ​ແຊັກ: 20,000 ກີບ/​ໃບ ສູງ​ສຸດ 100,000 ກີບ, 3​ ໂດ​ລາ/​ໃບ ສູງ​ສຸດ 13 ​ໂດ​ລາ, 90 ບາດ/​ໃບ ສູງ​ສຸດ 440 ບາດ, 20 ຢວນ/​ໃບ ​ສູງ​ສຸດ 90 ຢວນ.
 • ກໍລະນີ​ອອກ​ໜັງສື​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ: 20,000ກີບ, 3ໂດ​ລາ, 90ບາດ, 20ຢວນ ຕໍ່​ໃບ.
 • ສັ່ງ​ພິມ​ໃບ​ລາຍ​ງານ​ເງິນ​ຝາກ​ທີ່​ອອກ​ລາຍ​ເດືອນ (Statement) ຂອງ​ທຸກ​ເດືອນ​ແມ່ນຍົກ​ເວັ້ນຄ່າ​ທຳນຽມ.
 • ການ​ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ-ອອກ​ Online ລະຫວ່າງ​ສາຂາ ​ຫຼື​ ໜ່ວຍບໍລິການ​ພາຍ​ໃນ​ເຄື່ອຄ່າ​ຍ ທຄຕລ ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ດຽວ​ກັນ ​ຫຼື​ ໂອນ​ຜ່ານ​ລະບົບ ATM ບໍ່​ເກັບຄ່າ​ທຳນຽມ.
 • ການ​ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ-ອອກ​ ຜ່ານ​ BCEL One ​ເກີນວົງ​ເງິນ 10 ລ້ານ ກີບ ຂຶ້ນ​ໄປ ​ເກັບ 2,000 ກີ​ບ ຕໍ່​ ລາຍການ.
 • ການ​ຝາກ, ຖອນ, ​ແລກປ່ຽນ ​ແລະ ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ-ອອກ​ Online ຢູ່ສາຂາ ​ຫຼື​ ໜ່ວຍບໍລິການ​ຕ່າງ​ແຂວງພາຍ​ໃນ​ເຄື່ອຄ່າ​ຍ ທຄຕລ​ ແມ່ນ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ 10,000 ກີບ, 2 ​ໂດ​ລາ, 50 ບາດ​ ຕໍ່​ລາຍການ.
 • ກໍລະນີ​ໂອນ​ລອຍ​ຫັກຈາກ​ບັນຊີ​ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ເງິນສົດ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ຢູ່​ນຳ ທຄຕລ ​ແມ່ນ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ : 15,000 ກີບ, 2 ​ໂດ​ລາ, 70 ບາດ​ ຕໍ່​ລາຍການ.
 • ການ​ດັດ​ແກ້​ລາຍການ​ໂອນລອຍ​ລະຫວ່າງ​ເຄື່ອຄ່າ​ຍ ທຄຕລ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ: 15,000 ກີບ ຫຼື 2 ​ໂດ​ລາ ຫຼື 70 ບາດ​ ຕໍ່​ລາຍການ.
 • ການ​ໂອນ​ເງິນ​ເຂົ້າ-ອອກ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ທະນາຄານ​ອື່ນ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ​ດຽວ​ກັນ (ດ້ວຍ​ອາ​ວີ ຫຼື ​ແຊັກ​ອື່ນໆ​)​ ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ: 15,000 ກີບ, 2 ​ໂດ​ລາ, 60 ບາດ ຕໍ່​ລາຍການ.

ລະບຽບເງິນຝາກແສລາຍວັນ

 • ນຳ​ໃຊ້​ແຊັກ​​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວບັນຊີ​ທຸກ​ຄັ້ງ.
 • ​ແຊັກ​ມີ​ອາຍຸ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ 180 ວັນ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ​ທີ່​ໄດ້​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.
 • ກໍລະນີ​ແຊັກ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເຊັ່ນ: ຊື່ ​ແລະ​ ນາມສະກຸນ, ​ເລກ​ບັນຊີ​ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ, ວັນ​ທີ ​ເດືອນ ປີ ສັ່ງ​ຈ່າຍ, ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປັນ​ຕົວ​ເລກ ​ແລະ ຈໍານວນເງິນເປັນຕົວ​ໜັງສື​, ຂີດຂ້າ​ອອກ​ຂຽນ​ໃໝ່ ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ເຊັນ​ກຳກັບ​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງກ່າວຈາກ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ກັບ​ທະນາຄານ.
 • ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ລະບຸ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ 2 ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເດັດຂາດ​ເຊັ່ນ: ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຮ້ານ​ຂາຍ​ສາຍ​ໄຟຟ້າ/ນາງ ​ກໍ, ຈ່າຍໃຫ້​ຮ້ານ​ຂາຍ​ສາຍ​ໄຟຟ້າ/ສົດ, ຈ່າຍ​​ໃຫ້ ນາງ ກໍ/ສົດ,ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ/ນາງ ກໍ, ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ/ບໍລິສັດ, ຈ່າຍ​ໃຫ້​ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ/ສົດເປັນຕົ້ນ.
 • ກໍລະນີ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ນຳ​ແຊັກ​ໄປ​ຖອນ​ ຫຼື​ ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຢູ່​ຕ່າງ​ທະນາຄານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​​ແຊັກມາ​ຂໍ​ຢັ້ງຢືນ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະນາຄານ​ກ່ອນ.