ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສະສົມບຳນານ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະ​ເພດ​ນີ້​ເໝາ​ະສຳລັບ​ທຸກ​ທ່ານ ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ສະ​ສົມ​ເງິນ​ໄວ້​ໃຊ້ໃນ​ຍາມ​ແກ່​ເຖົ້າ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ສູງ​ກວ່າ​​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ທົ່ວ​ໄປ ​​ໂດຍຄິດ​ໄລ່ເທົ່າ​ກັບ​ອັດຕາ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຈຳ 6 ​ເດືອນທີ່​ທະນາຄານ ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​.
 • ສາມາດ​ໃຊ້​​​ເພື່ອຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ.
 • ສາມາດ​ຕິດຕາມ​ດອກ​ເບັ້ຍ ​ຜ່ານ​ເວ​ບ​ໄຊ​ຂອງ​ ທຄຕລ (www. bcel.com.la)

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ 50.000 ກີບ, 10 ​ໂດ​ລາ, 500 ບາດ.
 • ​ຕ້ອງ​ເປີດ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ ຫຼື ​ບັນຊີເງິນ​ຝາກ​ກະ​ແສ​ລາຍ​ວັນ​​ເປັນ​ບັນຊີ​ຄູ່​ເພື່ອຮອງ​ຮັບ​ການ​ໂອນ​ດອກ​ເບັ້ຍຈາກ ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ ປະຢັດສະ​ສົມ​ບຳນານ.
 • ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ສະ​ສົມ​ບຳນານ​ມີ​ກຳນົດ​ຮອດ​ກະສຽນ​ບຳນານ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຝາກ​ຕໍ່າ​ສຸດ 5 ປີ
 • ກໍລະນີ​ລູກ​ຄ້າ​ມາ​ເປີດ​ບັນຊີ​ຝາກ​ປະຢັດ​ສະ​ສົມ​ບຳນານມີ​ອາຍຸ 50 ປີ (ສຳລັບ​ຜູ້ຍິງ) ​ແລະ 55 ປີ (ສຳລັບ​ຜູ້​ຊາຍ), ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ​ຕ້ອງ​ມີ​ອາຍຸ​ການ​ຝາກ​ຕ່ຳສຸດ 5 ປີ ຈຶ່ງສາມາດ​​ໄດ້ຮັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ສະ​ສົມ​ບຳນານ.
 • ​ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຮອດ​ກະສຽນ​ບຳນານ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ແຮງ​ງານ ​ສາມາດ​ສະ​ເໜີ​ຝາກ​ຕໍ່ ຫຼື ປິດ​ບັນຊີ​ໄດ້.
 • ​​ໃນ​ການ​ຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້ງ,ຜູ້​ຝາກ​ຕ້ອງ​ນຳ​ປຶ້ມ​ບັນຊີ​​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດສະ​ສົມ​ບຳນານມາພ້ອມ​ ເພື່ອ​​ໃຫ້​ພະ ນັກງານ​ທະນາຄານກວດ​ຄືນ​ຍອດ​ເງິນຝາກ ​ແລະ ພິມ​ລາຍການ​ມອບ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ໃໝ່ທຸກໆ​ຄັ້ງ.
 • ສາມາ​ດຝາກ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວລາ ບໍ່​ຈຳກັດ​ຈຳນວນ​ຄັ້ງ ​ແລະ ວົງ​ເງິນ.
 • ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ສະ​ສົມ​ບຳນານຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລ​ຍະ​ໂດຍ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຊາບ​ລ່ວງໜ້າ.
 • ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ໃຫ້ 1 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ປີ ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ທັນວາ ​ໂດຍ​ໂອນ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຮອງ​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍ.
 • ກໍລະນີບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກປະຢັດ​ສະ​ສົມ​ບຳນານ ​ບໍ່ມີ​ລາຍການ​ມອບ​ເງິນ​ເຂົ້າພາຍ​ໃນ 1 ປີ, ທະນາຄານ​ຈະ​ປິດ​ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ ​​ແລະ​ ໂອນ​ເງິນ​ທີ່​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ບັນຊີ​ໄປ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຮອງ​ຮັບ​ດອກ​ເບັ້ຍທັນທີ ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຊາບລ່ວງ​ໜ້າ.
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ບັນຊີ​​ເງິນ​ຝາກ​ກ່ອນ 3 ​ເດືອນ ນັບ​ແຕ່​ມື້​ເປີດ​ບັນຊີ, ທະນາຄານ​ຈະ​ບໍ່​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ.
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ບັນຊີ​ຫຼັງ 3 ​ເດືອນ (ນັບ​ແຕ່​ມື້​ເປີດ​ບັນຊີ) ​ແຕ່ ບໍ່​​ເຖິງ 5 ປີ, ທະນາຄານຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເທົ່າ​ກັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດຕາມ​ສະກຸນ​ເງິນ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ມື້​ປິດ​ບັນຊີ ພ້ອມ ທັງ​ເກັບ​ຄືນດອກ​ເບັ້ຍ​ທີ່​ຈ່າຍ​​ໃຫ້​ແລ້ວ​​ທັງ​ໝົດ.
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ບັນຊີຫຼັງ 5 ປີ (​ນັບ​ຈາກ​ມື້​ເປີດ​ບັນຊີ) ກ່ອນ​ອາຍຸ​ບຳນານທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ຕາມ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ໃນ​ສັນຍາ, ​ແຕ່​ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ປິດ​ບັນຊີ​ກ່ອນ​ກຳນົດ 100.000 ກີບ, 13 ​ໂດ​ລາ ​ແລະ 440 ບາດ.

ຄ່າ​ບໍລິການ

 • ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່: 10,000ກີບ / 2 ​ໂດ​ລາ / 50 ບາດ ຕໍ່​ບັນຊີ​ຕໍ່​ຄັ້ງ.

​ລະບຽບເງິນຝາກທີກຳນົດ

 • ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ຕ້ອງ​ຮັກສາ​ປຶ້ມ​ເງິນ​ຝາກ​ໄວ້​ທີ່​ປອດ​ໄພ, ຖ້າ​ປຶ້ມ​ເສຍ​ຫາຍ ຕ້ອງ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ທະນາຄານ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນໂດຍ​ດ່ວນ.
 • ​ໃນ​ກໍລະນີ​ຂໍ​ອອກ​ປື້​ມບັນຊີຫົວ​ໃໝ່ (ປຶ້ມ​ເປື້ອນ,ຈີກ​ຂາດ​ແລະ​ເສຍ​ຫາຍ) ທະນາຄານ​ຈະ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ຕາມ ລະບຽບ​ທີ່​ປະກາດ​ໃຊ້​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.
 • ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ​ໃຊ້​ໄດ້​ສະ​ເພາະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບັນຊີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ບໍ່​ສາມາດ​ປ່ຽນ​ມື​ໄດ້ .