ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ບໍລິການ BCEL One

ຄຸນລັກສະນະ

ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ສາມາດກວດກາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັດ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ ຂອງ​ທ່ານ. BCEL One ມີ 02 ຊ່ອງທາງໃຫ້ເລືອກໃຊ້: ທາງເລືອກທີ 01 ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື Smartphone ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android, IOS, Windows Phone ແລະ ທາງເລືອກທີ 02 ແມ່ນ ສາມາດໃຊ້ງານຜ່ານຫນ້າເວັບຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ. 

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການໂອນເງິນ, ຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ,​ ຄ່ານ້ຳປະປາ,​ ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ ADSL, ຄ່າບໍລິການ LDTV,​ ຕື່ມມູນຄ່າບັດພາຫະນະຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ 1, ເບິ່ງອັດຕາແລກ ປ່ຽນປະຈຳວັນ, ລ໋ອກບັດ​ເອທີ​ເອັມ, ​ເປີດ/ປິດບັດວີ​ຊາ​ອອນ​ລາຍ(Visa Online)  ແລະ ສາມາດກວດເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຍ້ອນຫຼັງຂອງບັດໄດ້.

ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ທຸກທ່ານທີ່ມີບັດ​ເອທີ​ເອັມ ຫຼື ບັດວີ​ຊາ ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາ ຊົນ ເອກະສານປະກອບມີ : ສຳເນົາບັດ ປະຈຳຕົວ ຫຼື  ໜັງສື​ເດີນທາງ(Passport) ຫຼື ປື້​ມສຳມະໂນຄົວ.