ຊື່ຜະລິດ​ຕະພັນ

ບໍລິການ BCEL One (Version 3)

ຄຸນລັກສະນະ

ແມ່ນຜະລິດຕະພັນການບໍລິການທະນາຄານເທິງມືຖື ຫຼື Mobile Banking ທີ່ອອກໂດຍ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຊໍາລະສະສາງ ແລະ ສາມາດກວດກາລາຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັດ ທຄຕລ ຂອງ​ທ່ານ. BCEL One ມີ 02 ຊ່ອງທາງໃຫ້ເລືອກໃຊ້: ທາງເລືອກທີ 01 ແມ່ນສາມາດໃຊ້ງານຜ່ານມືຖື Smartphone ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android, IOS, Windows Phone ແລະ ທາງເລືອກທີ 02 ແມ່ນ ສາມາດໃຊ້ງານຜ່ານໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງ ທຄຕລ. 

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການໂອນເງິນ, ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ,​ ຄ່ານ້ຳປະປາ,​ ຄ່າໂທລະສັບ, ຄ່າອິນເຕີເນັດ ADSL, ຄ່າບໍລິການ LDTV,​ ຕື່ມມູນຄ່າບັດພາຫະນະຂ້າມຂົວມິດຕະພາບ 1, ເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຳວັນ, ລ໋ອກບັດ​ເອທີ​ເອັມ, ບັດ Credit, ​ເປີດ/ປິດການນຳໃຊ້ບັດອອນ​ລາຍ (Payment Online)  ແລະ ສາມາດກວດເບິ່ງລາຍການເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ອນຫຼັງຂອງບັດໄດ້.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ທຸກທ່ານທີ່ມີບັດ​ເອທີ​ເອັມ ຫຼື ບັດວີ​ຊາ, ບັດ Co-brand, ບັດ JCB, ບັດ Mastercard ທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ

ເອກະສານປະກອບມີ : ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ, ໜັງສື​ເດີນທາງ (Passport) ຫຼື ປື້​ມສໍາມະໂນຄົວ.