ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2019

(3.0 MB)

ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2019

(3.0 MB)

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງຜົນການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2018

ແບບສັງລວມກິດຈະການ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 30 ເມາສາ 2019

(462.0 KB)

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2018

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11 ເມາສາ 2019

(3.0 MB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 18/03/2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 18/03/2019

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 19 ມີນາ 2019

(432.0 KB)

ກໍານົດມື້ປິດປື້ມບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຄອງຮຸ້ນ

ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ກຸມພາ 2019

(389.0 KB)

ການຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຮູບແບບໃໝ່ “ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ”

ການຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 19 ກຸມພາ 2019

(636.0 KB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະ ຮັບຮອງແຜນ ປະຈຳປີ 2019

ບົດຂ່າວ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2019

(345.0 KB)

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ

ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 07 ກຸມພາ 2019

(1.0 MB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 1

ປະຈຳປີ 2019

ວັນທີ 29 /01/2019

(459.0 KB)

ພິທີລົງນາມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ວ່າດ້ວຍການບໍລິການອອກບັດສິນເຊື່ອເບີກເກີນບັນຊີ (OD) ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ໃສທິລາດ ກຣຸບ ຈຳກັດ

ວັນທີ 24/12/2018

(762.0 KB)

ພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບຊຳລະພາສີທີ່ດິນ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

ລະຫວ່າງ ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ເຊັນສັນຍາການເປັນຕົວແທນໃຫ້ບໍລິການຮັບຊຳລະຄ່າພາສີທີ່ດິນຜ່ານ 06 ທະນາຄານຕົວແທນ

ວັນທີ 17/12/2018

(434.0 KB)

ພິທີມອບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ຢູນຽນເພ ສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຜ່ານ BCEL OneHeart

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31 ຕູລາ 2018

(275.0 KB)

ປິດບໍລິການຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 24-25/10/2018.

ໃນວັນທີ 24-25/10/2018.

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2018

(391.0 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ

ປະຈໍາໄຕມາດ 03/2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2018

(574.0 KB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ

ຄັ້ງທີ 4 ປະຈຳປີ 2018

ວັນທີ 16/10/2018

(5.0 MB)

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT ໄລຍະທີ 2) ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I

ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2018

(1.0 MB)

ການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມຄົນໃໝ່

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2018

(554.0 KB)

ທຄຕລ ລະດົມທຶນຈາກພະນັກງານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ

ທີ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2018

(187.0 KB)

ພິທີຖະແຫລງຂ່າວ BCEL OneHeart

ໂຄງການ: ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018

(741.0 KB)