ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຂອງສາຂາທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2020

ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຂອງສາຂາທົ່ວລະບົບ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04 ກຸມພາ 2020

(410 KB)

BCEL OneHeart ມອບເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງອັດຕະປື ມູນຄ່າທັງໝົດ 4 ຕື້ກວ່າກີບ

BCEL OneHeart ມອບເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງອັດຕະປື ມູນຄ່າທັງໝົດ 4 ຕື້ກວ່າກີບ

ວັນທີ 20 ທັນວາ 2019

(728 KB)

ວັນພັກລັດຖະການຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ວັນພັກລັດຖະການຂອງ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2020

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 06 ທັນວາ 2019

(571 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປະຈໍາປີ 2019

ວັນທີ 25/10/2019

(630 KB)

ງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ງານສະເໜີຂໍ້ມູນການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ 19% ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2019

(388 KB)

ທຄຕລ ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay

ທຄຕລ ຮ່ວມມືກັບ Swift Pass ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະເງິນດ້ວຍ WeChat Pay ແລະ AliPay

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2019

(251 KB)

ໜັງສືຊວນຊື້ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ໜັງສືຊວນຊື້ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2019

(17 MB)

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍເດີມ.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຍາດອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນໃຫ້ແກ່ ມວນຊົນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍເດີມ.

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2019

(0 KB)

ບົດຂ່າວພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ວນມືໃນການພັດທະນາ ລະບົບການຊໍາລະຄ່າສາກລົດໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບບັດຂອງ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ

ບົດຂ່າວພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຮ່ວນມືໃນການພັດທະນາ ລະບົບການຊໍາລະຄ່າສາກລົດໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບບັດຂອງ ທຄຕລ ລະຫວ່າງ ທຄຕລ ແລະ ບໍລິສັດ ອີວີລາວ ຈໍາກັດ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2019

(0 KB)

BCEL ຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂະບວນການຮັກຊາດ!

BCEL ຊ່ວຍເຫຼືອ 2 ແຂວງພາກກາງ ແລະ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມມູນຄ່າ 600 ລ້ານກີບ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂະບວນການຮັກຊາດ!

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 03 ຕຸລາ 2019

(1 MB)

“BCEL” ຮ່ວມມືກັບ “UPI ສາກົນ” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR Code UnionPay ຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໝູນຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ!

“BCEL” ຮ່ວມມືກັບ “UPI ສາກົນ” ໃຫ້ການບໍລິການຮັບຊໍາລະສະສາງຜ່ານ QR Code UnionPay ຄັ້ງທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ໝູນຮ້ານຄ້າລາວຮັບລູກຄ້າຄົນຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ!

ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019

(394 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບການຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນ ທຄຕລ ບ້ວງລັດຖະບານຖືຄອງ

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019

(501 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ

ວັນທີ 10 ກັນຍາ 2019

(289 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈໍາປີ 2019, ວັນທີ 30/07/2019

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມສາມັນ

ວັນທີ 30/07/2019

(160 KB)

ບົດຂ່າວກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ

ປະຈໍາໄຕມາດ 2 ປີ 2019

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019

(362 KB)

ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄຫມວິສາມັນເທື່ອທີ 2 ປີ 2019

ທຄຕລ

ວັນທີ 13/06/2019

(261 KB)

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທຄຕລ

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2019

(3 MB)

ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2018

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 09 ພຶດສະພາ 2019

(3 MB)

ມະຕິຂອງສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງຜົນການກວດສອບຖານະການເງິນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2018

ແບບສັງລວມກິດຈະການ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 30 ເມາສາ 2019

(462 KB)

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2018

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 11 ເມາສາ 2019

(3 MB)