ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ | ທຄຕລ

ແຈ້ງຂ່າວການລົງທຶນ


ປິດບໍລິການຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 24-25/10/2018.

ໃນວັນທີ 24-25/10/2018.

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2018

(391.0 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ

ປະຈໍາໄຕມາດ 03/2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2018

(574.0 KB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະໄໝສາມັນ

ຄັ້ງທີ 4 ປະຈຳປີ 2018

ວັນທີ 16/10/2018

(5.0 MB)

ພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືໂຄງການພັດທະນາລະບົບການຈັດເກັບຄ່າທໍານຽມຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ພາຫະນະ ແບບເອເລັກໂທຣນິກ (Smart VAT ໄລຍະທີ 2) ຂອງດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບ I

ລະຫວ່າງ ກົມພາສີ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ສິງຫາ 2018

(1.0 MB)

ການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີສັງລວມຄົນໃໝ່

ທຄຕລ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 21 ສິງຫາ 2018

(554.0 KB)

ທຄຕລ ລະດົມທຶນຈາກພະນັກງານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ

ທີ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2018

(187.0 KB)

ພິທີຖະແຫລງຂ່າວ BCEL OneHeart

ໂຄງການ: ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018

(741.0 KB)

BCEL OneHeart ສະແດງເຈດຈໍານົງຈະມອບເງິນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກສັງຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື

ຄັ້ງທີ 1 ມູນຄ່າ 2.000 ລ້ານກີບ ໃນວັນທີ 26/07/2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018

(574.0 KB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ

ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປະຈຳປີ 2018, ວັນທີ 26/07/2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2018

(261.0 KB)

ຜູ້ໂຊກດີ ໄດ້ຮັບລາງວັນໄປຊົມເຕະບານ ICC ຢູ່ທີ່ສິງກະໂປ

ໃນໂຄງການ International Champions Cup Singapore “Top Spender” Usage Campaign ລະຫວ່າງວັນທີ 25-27 ກໍລະກົດ 2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018

(1.0 MB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທຄຕລ

ປະຈໍາໄຕມາດ 2/2018 ແລະ ການເຜີຍແຜ່ລາງວັນທີ່ ທຄຕລ ໄດ້ຮັບ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018

(517.0 KB)

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສາຂາໄຊເສດຖາ

ຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2018

(245.0 KB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2017

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈໍາປີ 2017

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

(415.0 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທົ່ວລະບົບ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປະຈຳໄຕມາດ 01 ປີ 2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 27 ເມສາ 2018

(370.0 KB)

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ

ປະຈໍາປີ 2017

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 10 ເມສາ 2018

(10.0 MB)

ມະຕິ ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ

ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2018

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 04 ເມສາ 2018

(575.0 KB)

ມະຕິຕົກລົງ ສະພາບໍລິຫານ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 28 ມີນາ 2018

(448.0 KB)

ບົດຂ່າວ

ທຄຕລ ແລະ ທະນາຄານທະນາຊາດ (ປະເທດໄທ) ຮ່ວມມືກັນສ້າງມິຕິໃໝ່ໃນການຊໍາລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດດ້ວຍ QR CODE

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 22 ມີນາ 2018

(419.0 KB)

ເປີດການນໍາໃຊ້ 5 ຜະລິດຕະພັນໃໝ່

ຂອງ BCEL ຢ່າງເປັນທາງການ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2018

(466.0 KB)

ບົດຂ່າວ ກອງປະຊຸມທົບທວນຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2017, ຮັບຮອງແຜນການປະຈໍາປີ 2018

ຂອງສາຂາ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ

ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018

(413.0 KB)