📣 ສາຍທ່ອງທ່ຽວ ສາຍເດີນທາງ ມາຟັງທາງນີ້…..
BCEL ຈັດໂປຼໂມຊັນອີກແລ້ວ ເອົາໃຈສາຍນັກເດີນທາງ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບັດ💳 BCEL JCB ຈ່າຍສຸດຄຸ້ມ ຮັບເງິນຄືນ ເມື່ອໃຊ້ບັດ JCB ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ 🌸🌋🤩
📌 ໂປຼໂມຊັນເລີ່ມວັນທີ 16 ມັງກອນ - 15 ເມສາ 2023 ນີ້
ເງື່ອນໄຂ:
✅ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ JCB ທີ່ມີຍອດສະສົມຂັ້ນຕໍ່າ JPY 30.000 ໄດ້ຮັບເງິນຄືນ 10% (ສູງສຸດເຖິງ JPY 5.000)
ໝາຍເຫດ:
👉🏻 ພາຍຫຼັງໝົດໂປຼໂມຊັນຈະໄດ້ຮັບເງິນຄືນ (Refund) ພາຍໃນເດືອນ 6 ປີ 2023
👉🏻 ສາມາດໃຊ້ສິດໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນບັດໃໝ່
🤩🧳ແທັກໝູ່ມາແພັກກະເປົາເດີນທາງໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ….ຢ່າລືມຖືບັດ💳 BCEL JCB ໄປນໍາເດີ້ 😉
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນບັດ💳 BCEL JCB ຄຣິກລີ້ງ https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html...
———————————————
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ