🎉🎊🎉ໂປຣສຸດຄຸ້ມ ກັບບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲🪪 !!! 🥳
#ຮັບເງິນຄືນ 𝟏𝟎% 💸..ເມື່ອຊຳລະດ້ວຍບັດ 𝐁𝐂𝐄𝐋 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐏𝐚𝐲 🪪 ທຸກປະເພດທີ່ #ປະເທດຈີນ 🇨🇳
📌ເລີ່ມ 𝟎𝟏 ສິງຫາ 𝟐𝟎𝟐𝟑 ຫາ 𝟑𝟏 ທັນວາ 𝟐𝟎𝟐𝟑‼️
✅ ເມື່ອຊໍາລະສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດທີ່ ສປ. ຈີນ ເລີ່ມຕົ້ນ 𝟏.𝟎𝟎𝟎ຢວນ/ລາຍການ
✅ ຮັບສ່ວນຫຼຸດທົດແທນຄືນ ສູງສຸດ 𝟐𝟎𝟎ຢວນ/ລາຍການ
✅ ສ່ວນຫຼຸດທົດແທນຄືນມີຈໍານວນຈໍາກັດ ຊຳລະກ່ອນມີສິດຮັບກ່ອນ
☎️ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ສາຍດ່ວນ: 1555