👍#BCELOne_ເພີ່ມວົງເງິນໂອນ 1.5 ຕື້ກີບ/ຕໍ່ມື້​ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ
☝️ເຫມາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກຳໂອນເງິນຕ່າງໆປະຈໍາວັນເປັນຈໍານວນຫຼາຍພາຍໃນມື້!!
1. ເຂົ້າເມນູໂອນເງິນ ຫຼັງຈາກເລືອກບັນຊີປາຍທາງແລ້ວກົດ Function ເພີ່ມວົງເງິນ
2. ອ່ານເງື່ອນໄຂແລ້ວກົດເຄື່ອງໝາຍຖືກ​✅ເພື່ອຍອມຮັບເງື່ອນໄຂ
3. ກົດປຸ່ມສະແກນໃບໜ້າ
4. ສຳເລັດແລ້ວກົດຕົກລົງ
(ສໍາລັບສະກຸນເງິນບາດ ແລະ ເງິນໂດລາ ກໍສາມາດໂອນພາຍໃນມື້ໄດ້ໃນວົງເງິນທີ່ທຽບເທົ່າ 1.5 ຕື້ກີບ ເຊັ່ນກັນ)
🔴#ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ລະອຽດກ່ອນສະໝັກທຸກຄັ້ງເດີ້!!
ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຂອງທ່ານເປັນເລື່ອງງ່າຍ✔️
------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank, BCEL Promotion
IG: bcelbank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank