🎊ວ້າວວວວວວ BCEL i-Bank ເພີ່ມ Function ໃໝ່ ໃຫ້ໃຊ້ງານງ່າຍຂຶ້ນ...ຄັກສຸດດດ👍
📣ສະດວກທັນໃຈ ເພີ່ມຄວາມສະບາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໃຫ້ທຸກການໃຊ້ງານເປັນເລື່ອງງ່າຍບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຊໍາລະຜ່ານ:
✔️One Pay
✔️ໂອນເງິນດ້ວຍ QR Code
✔️ສ້າງ QR Code ຈາກເລກບັນຊີ
✔️ສາມາດກວດສອບ QR Code ຜ່ານແອັບ One Proof ໄດ້
---------------------------------------
#ງ່າຍຈົບຄົບໃນໜຶ່ງດຽວ_ຈັດການເລື່ອງການເງິນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກທີ່...ທຸກເວລາ...ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ👍❤️
 
#ບຸກຄົນກໍໃຊ້ໄດ້_ອົງກອນກໍໃຊ້ດີຕ້ອງນີ້ເລີຍແອັບ BCEL i-Bank ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ຄຽງຄູ່ທ່ານທຸກຄວາມສຳເລັດ👍🎉🎊👏👏👏
 
📲ມາໃນຮູບແບບ Mobile Application ເທິງ Smart Phone ທັງລະບົບ iOS ແລະ Androidທັນຍຸກ ທັນສະໄໝ ໃຊ້ i-Bank
 
---------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank, BCEL Promotion
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank