1. ບໍລິການອອກປື້ມແຊັກ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ບໍລິການອອກປື້ມແຊັກ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ນໍາໃຊ້ເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີເງິນຝາກເຊັ່ນ: ຖອນເງິນສົດ, ໂອນເງິນ, ສໍາລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການ​ບໍລິການອື່ນໆ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກໍາຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບບັນຊີເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າດ້ວຍການຂຽນແຊັກ ເພື່ອສັ່ງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຄົນອື່ນ

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງຂຽນ​ໃບ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ​ປື້​ມ​ແຊັກຕາມ​ແບບ​ຟອມຂອງ ທຄຕລ ລະບຸຈໍາ​ນວນ​ປື້​ມ​ແຊັກ​ທີ່​ຕ້ອງການ, ລົງ​ວັນທີ ​ແລະ ​ເຊັນ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ທ່ີ່ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​​ຄຳ​ຮ້ອງ ຂໍ​ເປີດ​ບັນຊີ​ໃໝ່

 

2. ໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງ (Dishonored Check)

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

 ໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນທາງດ້ານນິຕິກໍາຂອງບັນຊີເງິນຝາກປະເພດຕ່າງໆ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

 • ນໍາໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນເງິນໃນບັນຊີໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງບັນຊີທີ່ສັ່ງຈ່າຍແຊັກໃນກໍລະນີເງິນໃນບັນຊີບໍ່ພຽງພໍ

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ:

 • ທະນາຄານ​ຈະອອກ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ (​ແຊັກ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ) ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ຕາມ​ການສະ​ເໜີຂອງ​ລູກຄ້າເພື່ອ​ເປັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ທາງ​ດ້ານກົດ​ໝາຍ.
 • ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບອອກໃບຢັ້ງຢືນແຊັກເດັ້ງຕ້ອງ​ໄດ້ກວດກາ​ເງື່ອນ​ໄຂຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງຄົບ​ຖ້ວນຂອງ​ແຊັກ, ກວດກາຈຳ​ນວນ​ເງິນໃນບັນຊີລູກຄ້າທີ່ສັ່ງ​ຈ່າຍເເຊັກ, ກໍລະນີເງິນໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງພໍແທ້ ພະນັກງານ​ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ​ກໍ່​ຈະ​ອອກ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ.
 • ຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ແຊັກ​ເດັ້ງ 10.000 ກີບ/ຊຸດ.
  (ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

3.ແຊັກ​ເງິນສົ​ດ (Cashier Cheque) 

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ແຊັກ​ເງິນສົ​ດ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ສະດວກ​ ໝັ້ນ​ໃຈ ປ​ອດ​ໄພ ​ໃນ​ການ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ເງິນ

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດທີ່​ໄດ້​ຮັບ

 • ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ແຊັກ​ໄດ້​​ແບບ​ບໍ່​ຈຳກັດ​ວົງ​ເງິນ
 • ສາມາດ​ນໍາ​​ແຊັກ​​ເງິນສົດ​ໄປ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​​ໄດ້​ກັບ​ທຸກ​ ທະນາຄານພາຍໃນປະເທດ, ສາມາດ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ​ ພາສີ-ອາກອນ​ ​ແລະ ຄັງ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້
 • ສາມາດ​ນໍາ​​ໄປ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ການ​ປະມູນຂອງ​ໂຄງການ​ໄດ້
 • ​ແຊັກ​​​ມີຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ ​​​ໂດຍ​ຜູ້​ສັ່ງ​ຈ່າຍ​ສາມາດ​ລະບຸ​ຊື່, ​ເລກບັນຊີຂ​ອງຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ໃສ່​ໃນ​ແຊັກ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ວ່າການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ເຂົ້າ​ບັນຊີ​ຜູ້​ຮັບ​ເງິນ​ ແທ້

ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ໃຊ້​ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງປະກອບ​ແບບ​​ຟອມ​ໂອນ​ເງິ​ນພາຍ​ໃນ​ຂອງ ທຄຕລ
 • ລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ຊື້​ແຊັກ​ເງິນສົດ​ກັບ​ທະນາຄານ​ໂດຍການ​ຈ່າຍ​ເງິນສົດ ຫຼື ຫັກ​ໃນ​ບັນຊີ​​ເງິນ​ຝາກຂ​ອງລູກ​ຄ້າ.
 • ກໍລະນີລູກຄ້າມີເງິນຝາກນໍາ ທຄຕລ ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັນຊີ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັນຊີ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ການອອກໃບແຈ້ງມີ (ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້)
 • ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການ​ອອ​ກ​ແຊັກ 15.000 ກີບ /​​ 2​ ໂດ​ລາ / 60 ບາດ ​ຕໍ່ແຊັກ

(ໝາຍເຫດ: ຄ່າທໍານຽມແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຄ່າທໍານຽມທີ່ ທຄຕລ ປະກາດນໍາໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ)

4.ແຊັກຕ່າງທະນາຄານ

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ແຊັກ​ຕ່າງ​ທະນາຄານ

ຄຸນລັກສະນະ

 • ສໍາລັບແຊັກ​ເງິນສົດ​ ຫຼື ແຊັກລູກ​ຄ້າທີ່​ໄດ້​ຢັ້ງຢືນ (VISA) ມາ​ຈາກ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ​ອື່ນໆ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ແມ່ນ​ແຊັກທີ່ມີ​ເງິນ​ໃນ​ບັນຊີຖືກຕ້ອງ​ຄົບ​ຖ້ວນ, ເຊິ່ງລູກ​ຄ້າ​ສາມາດ​ນໍາ​ມາ​ມອບ​ ຫຼື ໂອນເຂົ້າບັນຊີຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ລະບຸ​ຢູ່​ໜ້າ​ແຊັກ​ໄດ້​ໂດຍ​​ບໍ່​ຈຳ​ ເປັນຕ້ອງຖືເງິນສົດ​​ເຂົ້າມາມອບຢູ່​ທະນາຄານ, ​​​ມີຄວາມສະດວກ ​ແລະ ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ສັ່ງຈ່າຍ​ເງິນທຸກ​ຄັ້ງ.
 • ສະ​ເພາະ ວັນ​ສຸກ ​ແລະ ທ້າ​ຍ​ເດືອນ ຈະ​ເກັບ​ຊື້​ເຄິ່ງມື້​ຄື: 8:30-12:00 ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຈະ​ສົ່ງ​ແຊັກ​​ໄປ​ຮຽກ​ເກັບ​ຢູ່​ສູນ​ຊໍາລະ​ສະ​ສາງ BOL ​​ເວລາ 13:30ໂມງ.

ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ

ທີ່​ໄດ້​ຮັບ

 • ມີ​ຄວາມສະດວກ, ໜັ້ນ​ໃຈ ​ແລະ ປ​ອດ​ໄພ ​​ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້. ​​​
 • ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​​ຖອນເງິນສົດຈາກ​ທະນາຄານ​ໜຶ່ງ ​ເພື່ອ​ນໍາ​​ໄປ​ມອບ​ອີກ​ທະນາຄານ​ໜຶ່ງ.

ເງື່ອນ​ໄຂ

​ການໃຊ້​ບໍລິການ

 • ລູກ​ຄ້າ​ຕ້ອງ​ຂຽນ​ແບບ​​ຟອມມອບ​​ແຊັກ​​ຂອງ ທຄຕລ ໂດຍໂອນເຂົ້າບັນ​ຊີ​ທີ່​ລະບຸ​ໄວ້​ຕາມໜ້າ​ແຊັກ.
 • ​​ແຊັກ​ມີ​ສະພາບ​ສົມບູນບໍ່​ເປື້ອນ, ບໍ່ຈີກຂາດ, ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປັນ​ໂຕໜັງສື ​ແລະ ຈຳນວນ​ເງິນ​ເປັນ​ໂຕ​ເລກ ຕ້ອງ​ຊັດ​ເຈນ, ວັນ​ທີ​ເທິງໜ້າ​ແຊັກຕ້ອງຄົບ​ຖ້ວນ ​ແລະ ບໍ່​ໃຫ້ຂຽນຕົວ​ເລກ​ວັນ​ທີ​ແບບຫຍໍ້, ພາສາ​ທີ່​​ໃຊ້ຂຽນ​ເທິງ​ໜ້າ​​ແຊັກ ຕ້ອງ​ເປັນ​ພາສາ​ລາວ, ພາສາ​ຝຣັ່ງ ​ແລະ ພາສາອັງກິດ​ (ຕາມ​ດຳລັດ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແຊັກ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ​ແຈ້ງ​ການ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ)
 • ສໍາລັບແຊັກສ່ວນຕົວຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານທີ່ຕົນເອງມີບັນຊີເງິນຝາກນໍາ, ຖ້າເປັນແຊັກເງິນສົດທີ່ ທະນາຄານອອກ​ໃຫ້ ສາມາດຮັບໄດ້ໂດຍຕ້ອງກວດລາຍເຊັນທີ່ທະນາຄານນັ້ນໆ ໄດ້ຝາກໄວ້ນໍາ ທຄຕລ.
 • ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ໃນ​ການມອບ​ແຊັກ (ຕາມ​ລະບຽບ ທຄຕລ  ວາງ​​ອອກ​ໃນແຕ່ລະ​ໄລຍະ)