ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ບໍລິການຊຳລະຜ່ານ Counter

ຄຸນລັກສະນະ

  • ເປັນບໍລິການທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບທ່ານໃນການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆດ້ວຍການຫັກບັນຊີເງິນ ຝາກ ທີ່ມີຢູ່ກັບທະນາຄານ ຫຼື ຈ່າຍເປັນເງິນສົດກໍ່ໄດ້. ທ່ານສາມາດຊຳລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄ່ານ້ຳປະປາ, ຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່າໂທລະສັບ…ພຽງແຕ່ທ່ານນຳບິນເກັບເງິນມາທີ່ທະນາຄານ. ທ່ານ​ກໍ່​ສາມາດ​ຊຳລະ​ຄ່າ​ບິນ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະ ດວກ​ຜ່ານ​ປ່ອງ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທະນາຄານ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

  • ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປມາ ແລະ ຊຳລະຖືກຕ້ອງຕາມກຳນົດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າຄິວໃນການຊຳລະ, ທ່ານສາ ມາດຊຳລະຜ່ານເຄືອຂ່າຍທະນາຄານທີ່ຢູ່​ໃກ້​ທ່ານ​ທີ່​ສຸດ, ຫາຍ​ກັງວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢຸດ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ບິນ​ຫຼາຍ​ເດືອນ.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

  • ສະໝັກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສະດວກ​ສະບາຍ ພຽງ​ແຕ່​ນຳ​ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້ ກັບ​ປຶ້ມ​ເງິນຝາກ​ກັບ ທຄຕລ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ໃສ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ໃບ​ບິນ​ຍິນ​ຍອມ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ (​ໃບ​ມອບ​ເງິນ) ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້.