ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

  ການແລກປ່ຽນເງິນຕຣາຕ່າງປະເທດ

ຄຸນລັກສະນະ

  • ເປັນ​ບໍລິການ​ທີ່​ໃຫ້​​ທ່ານສາມາດ​ເລືອກ​ຊື້ຫຼື​ຂາຍ​ເງິນຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ດ້ວຍ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໄດ້​ຖືກ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານດ້ວຍ​ອັດຕາ​ແລກ ປ່ຽນທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ. ທະນາຄານ​ຍັງ​ຮັບ​ຊື້​ຂາຍ​ທະ​ນາ​ບັດ, ​ແຊັກ​ເດີນທາງ ​ແລະ​ ດຣາ​ຟ໌ຂອງ​ສະກຸນ​ເງິນ​ຕ່າງໆ​ຜ່ານ​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ​ຂອງ ທຄຕລທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

  • ດ້ວຍ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂອງ ​ທຄຕລທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສະດວກ, ປະຢັດເວລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປ, ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ, ທ່ານສາມາດ​ແລກປ່ຽນ​ໄດ້ຫຼາຍ​ສະກຸນ​ເງິນຕາ​ມຄວາມ​ຕ້ອງການ, ດ້ວຍ​ວົງ​ເງິນ​ແລກປ່ຽນ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ສູງ​ສຸດ. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ​ສາມາດ​ກວດ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ພາຍ​ໃນ​ມື້​ໄດ້​ທີ່​ກະດານ​ອັດຕາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ແລກປ່ຽນ, ສາ​ຂາ, ຈຸດ​ບໍລິການ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊ໌ຂອງ​ທະນາຄານ.​

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

  • ສະໝັກ​ໃຊ້​ບໍລິການ​ສະດວກ​ສະບາຍ ພຽງ​ແຕ່​ນຳ​ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້ ກັບ​ປຶ້ມ​ເງິນຝາກ​ກັບ ທຄຕລ ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ໃສ່​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃນ​ໃບ​ບິນ​ຍິນ​ຍອມ​ໃຫ້​ຫັກ​ບັນຊີ​ເງິນ​ຝາກ (​ໃບ​ມອບ​ເງິນ) ທີ່​ທາງ​ທະນາຄານ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໃຫ້.
ຄ່າ​ບໍລິການ
  • ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ທີ່​ດີ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ຄ່າ​ທຳນຽມ​ໃດໆ