ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາຂາຄໍາມ່ວນ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນອັງຄານ, ວັນທີ 29/09/2020 ທີ່ ໂຮງຮຽນການເມືອງ-ການປົກຄອງ (ສະໂມສອນພໍ່ກະດວດ), ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08:30 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຖິງຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາຈໍານວນໜຶ່ງ

ໃຫ້ເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 19/09/2020 ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ (ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງວິຊາການອອກແບບ, ພະແນກການຕະຫຼາດມີສອບເສັງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນດຽວກັນ, ວັນທີ 19/09/2020 ເລີ່ມເວລາ 13:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ທີ່ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ, ບ້ານໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ເອກະສານຄັດຕິດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານປະກອບໃຫ້ບັນດາສາຂາ ແລະ ພະແນກການພາຍໃນ

ເລີ່ມຮັບເອກະສານສໍາລັບສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວັນທີ 15-16/08/2020, ສໍາລັບສາຂາຕ່າງແຂວງເລີ່ມວັນທີ 03-14/08/2020

ສໍາລັບລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານກົດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ປະກາດ ຫຼື ສອບຖາມເພີ່ມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ວັນເວລາລັດຖະການ ໂທ: 021 213 200 ຕໍ່ 417-418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ