ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

ສະໝັກວຽກ


page-find-jobNew_4.jpg

ປະກາດຜົນການສອບເສັງພະນັກງານໃໝ່ ທີ່ໄດ້ສອບເສັງຄັ້ງວັນທີ 12/08/2023 ທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ທີ່ຄະແນນຜ່ານເກນ ແມ່ນໃຫ້ ເຂົ້າມາສໍາພາດ ໃນວັນພຸດ, ວັນທິ 16/08/2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ຊັ້ນ 5 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ລາຍລະອຽດຜົນຄະແນນ ສາມາດເບີ່ງເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ ເອກະສານປະກາດ ຄັດຕິດມານີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດເຂົ້າສອບເສັງພາກທິດສະດີ ສໍາລັບ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການສິນເຊື່ອ, ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ, ສາຂາໂພນໂຮງ, ສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ

ການສອບເສັງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 12/08/2023 ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມເວລາ 08:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ເພີ່ມເຕີມ ທີ່ປະກາດຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການ IT Support 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສາຂາຫຼວງພະບາງ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 26/07-11/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການ Teller ແລະ ຄັງເງິນສົດ 06 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 19/07-04/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງອະນາໄມ 01 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 19/07-04/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂັບລົດ 05 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 19/07-04/08/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການບໍລິຫານເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ສູນໄອທີ 01 ຕໍາແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການພັດທະນາຊອບແວ (Programmer), ສູນບັດ 04 ຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກອອນລາຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນທີ 26/06-09/07/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການສິນເຊື່ອ 02 ຕໍາແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ/ສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນ 04 ຕໍາແໜ່ງ, ພະນັກງານວິຊາການ IT Support, ສາຂາຫຼວງພະບາງ 01 ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ Teller, ສາຂາໂພນໂຮງ 03 ຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 26/06-07/07/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຕໍາແໜ່ງພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ Call Center ຈໍານວນ 10 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາ ກະ/ຜຽນທີ 01 ແລະ 02 ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜ່ງ (ກະ/ຜຽນ ລະ 02 ຄົນ) ກະ/ຜຽນທີ 03 ຈໍານວນ 06 ຕໍາແໜ່ງ

ເປີດຮັບສະໝັກອອນລາຍຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນທີ 10-17/05/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຂອງສະມາຄົມທະນາຄານລາວ

ຈໍານວນ 02 ຕໍາແໜ່ງ (ຕໍາແໜ່ງເລຂາທິການສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ແລະ ຕໍາແໜ່ງພະນັກງານຫ້ອງການ) ປະກອບໃຫ້ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ

ເປີດຮັບສະໝັກ ນັບແຕ່ວັນທີ 27/04-12/05/2023, ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆແມ່ນໃຫ້ອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເອກະສານປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023