ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ປະກາດລາຍຊື່ນັກສອບເສັງພາກທິດສະດີ ເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ທຄຕລ

ສອບເສັງໃນວັນເສົາ, ວັນທີ 13/07/2019 ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ

ກະລຸນາອ່ານປະກາດລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລາຍຊື່ຜຸ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບສໍາພາດຕໍາແໜ່ງ IT Core Banking, Programming, E-Banking, Bill Payment ແລະ IT Support ຂອງສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ວັນເວລາສໍາພາດ, ວັນທີ 01/07/2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 5 ຕຶກ C ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່, ເວລາ 13:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ.

ກະລຸນາຖືໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນສະບັບຕົ້ນມານໍາ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລາຍຊື່ນັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນພະນັກງານໄອທີຂອງ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ສອບເສັງວັນເສົາ, ວັນທີ 22/06/2019 ທີ່ຕຶກເອເລັກໂຕຼນິກ, ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ກະລຸນາອ່ານປະກາດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ ຕໍາແໜ່ງ IT Support ຂອງສາຂາບໍ່ແກ້ວ ຈໍານວນ 01 ຄົນ

ກໍານົດເວລາຮັບເອກະສານ ວັນຈັນ-ວັນສຸກ, ວັນທີ 10-14/06/2019

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່, ສາຂາພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ

ເປີດຮັບເອກະສານສະໝັກງານ ໃນວັນທີ 24-25/05/2019 ທີ່ ທຄຕລ ສໍານັກງານໃຫຍ່

ກະລຸນາອ່ານປະກາດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ IT Programmer ຂອງສູນໄອທີສໍານັກງານໃຫຍ່

ກໍານົດເວລາເປັີດຮັບສະໝັກທາງອອນໄລ ນັບແຕ່ວັນທີ: 07-24/05/2019

ກໍານົດເວລາຮັບເອກະສານສະໝັກຂອງຜູ້ທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂ ນັບແຕ່ວັນທີ: 13-31/05/2019 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ