ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ ທຄຕລ EN
ສະໝັກວຽກ | ທຄຕລ

ສະໝັກວຽກ


ຂະຫຍາຍເວລາປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃໝ່ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ

ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 03-16/06/2020

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່ປະກາດ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເລື່ອນສອບເສັງເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ທຄຕລ

ສໍາລັບຕໍາແໜ່ງທີ່ໄດ້ຍື່ນເອກະສານສະໝັກແລ້ວເຊັ່ນ ໄອທີ, ສູນບັດ, ສາຂາໄຊຍະບູລີ, ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ, ສາຂາຈໍາປາສັກ ແລະ ສາຂາສາລະວັນ

ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານເພີ່ມໄດ້ທີ່ແຈ້ງການ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ສະໝັກອອນລາຍນັບແຕ່ວັນທີ 09-15/03/2020 (ຮອບທີ 2)

ຜູ້ທີ່ຜ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານມາສົ່ງ ຈົນເຖິງວັນທີ 27/03/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງຕິດຕໍ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200-417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດລະຫັດຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເຂົ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ ສະໝັກອອນລາຍນັບແຕ່ວັນທີ 02-08/03/2020 (ຮອບທີ 1)

ຜູ້ທີ່ຜ່ານສາມາດປະກອບເອກະສານມາສົ່ງ ຈົນເຖິງວັນທີ 27/03/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງຕິດຕໍ່ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໂທ: 021 213200-417/418 ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານປະກອບໃຫ້ສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ, ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເລີ່ມຮັບສະໝັກອອນລາຍນັບແຕ່ວັນທີ 02-15/03/2020

ລາຍລະອຽດເພິ່ມຕື່ມສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ປະກາດຮັບສະໝັກ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ປະກາດຮັບສະໝັກງານເພື່ອປະກອບໃຫ້ສາຂາໄຊຍະບູລີ, ສາຂາຫຼວງນໍ້າທາ, ສາຂາຈໍາປາສັກ ແລະ ສາຂາສາລະວັນ

ເລີ່ມຮັບເອກະສານສະໝັກງານນັບແຕ່ວັນທີ 02-13/03/2020

ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່ປະກາດຮັບສະໝັກ ຂໍ້ມູນລະອຽດ

ແຈ້ງການ

26/09/2017

ແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ແອບອ້າງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ທຄຕລ ໄດ້! ຂໍ້ມູນລະອຽດ


ຟອມສະໝັກວຽກ

ດາວໂຫຼດຟອມສະໝັກວຽກສຳລັບສາຂາ ດາວໂຫລດແບບຟອມ

ນຳໃຊ້ສຳລັບສະໝັກວຽກຢູ່ ທຄຕລ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ເທົ່ານັ້ນ ດາວໂຫລດແບບຟອມ