ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ຂາຍດິນ ແລະ ເຮືອນ ອີເມວ EN

931

ພິທີເຊື່ອມຊືມເອກະສານສຳຄັນ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ທຄຕລ ພາຍໃປະຕິທິນ ທຄຕລ 2023