📣📣ຂ່າວດີ!! Upgrade ໃໝ່ ບັດ BCEL Visa Platinum Debit.
ສະດວກ...ປອດໄພ👍
----------------------------
✔️ປອດໄພເວລາຊໍາລະສິນຄ້າດ້ວຍ Chip Contact less ແລະ ຟັງຊັ້ນ Tap & Go ແຕະເພື່ອຈ່າຍ ງ່າຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນ
✔️ວົງເງິນນຳໃຊ້ໃນບັນຊີສູງເຖິງ 5.000 ໂດລາ/ມື້
✔️ສະດວກສະບາຍ ສາມາດຊື້ເຄື່ອງ Online ແລະ ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການທຸກຮ້ານຄ້າທີ່ມີໂລໂກ້ Visa ໄດ້ທົ່ວໂລກ.
----------------------------
1. ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັດ Visa ແລ້ວ ທີ່ໃກ້ຈະຫມົດອາຍຸແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາຕໍ່ອາຍຸໄດ້ເປັນບັດ Platinum ໄດ້ເລີຍທີ່ປ່ອງບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ.
2. ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມີບັດ Visa ຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາສະເຫນີຂໍອັບເກຣດເປັນບັດ Platinum ໄດ້ທີ່ປ່ອງບໍລິການຂອງ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ.
------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank, BCEL Promotion
IG: bcelbank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank