📣📣ຂ່າວດີ!!ຂ່າວໃໝ່!! ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ບັດ BCEL Credit ທຸກປະເພດບັດ
ສາມາດຊໍາລະຍອດເງິນການນຳໃຊ້ເປັນເງິນກີບໄດ້ເຖິງ 1.000 ໂດລາ🥳
 
#ໂດຍມີເງື່ອນໄຂການຊໍາລະບັດດັ່ງນີ້:
 
1. ນໍາໃຊ້ບັດພາຍໃນເຄື່ອຂ່າຍ ທຄຕລ, ດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມອື່ນໆ ສາມາດຊໍາລະເປັນກີບ ຫຼື ໂດລາ
 
2. ນໍາໃຊ້ບັດນອກເຄືອຂ່າຍ ທຄຕລ ສາມາດຊໍາລະເປັນກີບໄດ້ບໍ່ເກີນ 1.000 ໂດລາ/ຮອບວຽນ (ສະເພາະໃນຮອບວຽນນັ້ນໆ)
ສ່ວນຍອດທີ່ເກີນຕ້ອງຊໍາລະເປັນໂດລາ
 
3. ກໍລະນີໃນຮອບວຽນດັ່ງກ່າວ ມີລາຍການຍອດໜີ້ຄ້າງທີ່ຍົກມາຈາກຮອບວຽນກ່ອນໜ້າ ສາມາດຊໍາລະກີບໄດ້ເທົ່າກັບຍອດຊໍາລະຕໍ່າສຸດ (Min Payment 10%) ຂອງຮອບວຽນໃນປະຈຸບັນແຕ່ບໍ່ເກີນ 1.000 ໂດລາ
 
#ກົດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດບັດ_BCELCredit:
 
1. BCEL VISA Platinum Credit: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html?prd=cards&id=VISA_Platinum2
 
2. World Mastercard: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html?prd=cards&id=mastercard
 
3. BCEL JCB Credit Card: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html?prd=cards&id=JCB
 
4. Co-Brand Card: https://www.bcel.com.la/bcel/product-review.html?prd=cards&id=co-brand
 
🎊 4 ປະເພດບັດ BCEL Credit ນີ້ເລືອກໄດ້ຕາມໃຈ...ມັກບັດໃດເລືອກໃຊ້ບັດນັ້ນໄດ້ເລີຍເດີ້🤩
 
✍️ສະໝັກເປີດນໍາໃຊ້ ບັດ BCEL Credit ໄດ້ທຸກເຄົາເຕີ້ບໍລິການ ທຄຕລ ທົ່ວປະເທດ
 
#BCEL_Creditcard_ສະດວກປອດໄພໃຊ້ໄດ້ທົ່ວໂລກ
-------------------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
🌐 www.bcel.com.la
🇫 BCEL Bank, BCEL Promotion
TikTok: BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel