1. ບັດ World Mastercard 

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ World Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

 • ບັດ BCEL World Mastercard ແມ່ນບັດເຄຼດິດມາດສ໌ເຕີຄາດ ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລູກຄ້າທີ່ມັກການເດີນທາງ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີລະດັບ. ດ້ວຍຕາໜ່າງການບໍລິການ ແລະ ສິດທິພິເສດທີ່ຄວບຄຸມ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງຜູ້ຖືບັດໃນທົ່ວໂລກຂອງ Mastercard, ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພໃນການນຳໃຊ້ບັດ.
 • ລູກຄ້າສາມາດນຳໃຊ້ບັດເພື່ອຖອນເງິນສົດ, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ-ບໍລິການຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານເວັບໄຊ້ຕ່າງໆທີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບປະສົບການໃນການຊໍາລະຢ່າງມີລະດັບ ແລະ ສິດທິພິເສດທີ່ຫຼາຍກວ່າ.

ສິດທິປະໂຫຍດ

 1. ຟຼີປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວໃນເວລາເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ (Oversea Travel Insurance)

ທຸກຄັ້້ງທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ແລະ ນຳໃຊ້ບັດ BCEL World Mastercard ຂອງທ່ານຊໍາລະຄ່າເດີນທາງ (ປີ້ຍົນ), ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກແຜນປະກັນໄພທ່ອງທ່ຽວ ໃນຕະຫຼອດການເດີນທາງ ເປັນຕົ້ນ:

 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວສຸກເສີນ                              ສູງສຸດ 100.000 ໂດລາ
 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການອົບພະຍົບ/ການຍ້າຍກັບຄືນຖິ່ນ     ສູງສຸດ 1.000.000 ໂດລາ
 • ຄ່າອຸບັດຕິເຫດບຸກຄົນ-ຕະຫຼອດການເດີນທາງ          ສູງສຸດ 85.000 ໂດລາ
 • ຄ່າເຂົ້າພັກຮັກສາທີ່ໂຮງໝໍ                              50 ໂດລາ/ວັນ ສູງສຸດເຖິງ 30 ວັນ
 • ຄ່າຊົດເຊີຍກໍລະນີກະເປົາເດີນທາງເສຍຫາຍ            ສູງສຸດ 1.500 ໂດລາ
 • ຄ່າຊົດເຊີຍກໍລະນີກ້ຽວບິນລ່າຊ້າ                              75 ໂດລາ/ຊົ່ວໂມງ
 • ກະເປົາເດີນທາງລ່າຊ້າ                                   75 ໂດລາ/ຊົ່ວໂມງ
 • ຄຸ້ມຄອງກໍລະນີທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ບັດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ຫຼື ເຄື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລາຍການທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ນຳໃຊ້ບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກເປ່ເພເສຍຫາຍ ສູງສຸດ 1.500 ໂດລາ.

“ແລະ ລາຍລະອຽດອື່ນໆສາມາດເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ”.

 1. ການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ຫ້ອງພັກຮັບຮອງ LoungeKey

BCEL World Mastercard ໄດ້ຮັບສິດເຂົ້າຫ້ອງພັກຮັບຮອງຂອງສະໜາມບິນຊັ້ນນໍາຕ່າງໆຟຣີ 2 ຄັ້ງ/ປີ. ແຕ່ກ່ອນເຂົ້່ານໍາໃຊ້ບໍລິການຫ້ອງພັກຮັບຮອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 • ດາວໂຫຼດ Mastercard Airport Experience App ຢູ່ App Store ຫຼື Play Store ແລະ ລົງທະບຽນຜ່ານ App
 • ປ້ອນເລກບັດ  ແລະ ອັກສອນແລນດອມເພື່ອການຢືນຢັນ ແລະ ກວດສອບ, ທ່ານຕ້ອງເປີດຟັ່ງຊັ້ນອອນລາຍ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບເຮັດລາຍການບ໊ອກເງິນໄວ້ຊົ່ວຄາວ 1 ໂດລາ, ແຕ່ລາຍການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ຖືກຮຽກເກັບເຂົ້າບັດຂອງທ່ານ ແລະ ຈະຖືກປົດລ໊ອກພາຍໃນ 10 ວັນ.
 • ປ້ອນຂໍ້ມູນບັດ ແລະ ຕັ້ງ User: ປ້ອນຂໍ້ມູນບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ (ເຊິ່ງຕ້ອງເປີດຟັ່ງຊັ່ນອອນລາຍໄວ້ກ່ອນ 1 ຄັ້ງ). ຫຼັງຈາກນັ້່ນກົດ Verify . ຈາກນັ້ນ. ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ເບີໂທຕິດຕໍ່ (00856-20-xxxxxxxx), ຕັ້ງ User ແລະ ລະຫັດສ່ວນຕົວ, ຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ຫຼັງຈາກປ້ອນຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນແລ້ວກົດ Save.
 • ນໍາ User ແລະ ລະຫັດສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານຕັ້ງເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ.

 2. ບັດ Virtual Prepaid Mastercard

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL Virtual Prepaid Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

 • ແມ່ນບັດເດບິດແບບຕື່ມເງິນ. ລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດກ່ອນຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard.
 • ແມ່ນບັດ Virtual ເປັນບັດສະເໝືອນຈິງ ເຊິ່ງຜູ້ສະໝັກສາມາດນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນບັດມາສເຕີ້ຄາດໄດ້ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືບັດພາສຕິກ (physical card).
 • ຜູ້ສະໝັກສາມາດສະໝັກຜ່ານ BCELOne ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນປະກອບແບບຟອມເພີ່ມຕື່ມ. ຫຼັງຈາກສຳເລັດການສະໝັກບັດ ຜູ້ຖືບັດກໍຈະໄດ້ຂໍ້ມູນເລກບັດ, ວັນໝົດອາຍຸ, ຊື່ ແລະ ເລກງ່ຽງ ຢູ່ເທິງ BCELOne ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ບັດ Virtual ກໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ບັດເພື່ອການຊື້ຂາຍອອນລາຍໄດ້ເລີຍ.

ວົງເງິນການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ວັນ

 • ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ: ບໍ່ມີ
 • ວົງເງິນຕື່ມເຂົ້າບັດ/ມື້: ແຕ່ 10-5.000 ໂດລາ
 • ການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Prepaid Mastercard ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍປະກາດນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທຄຕລ.

ເນື້ອໃນ

Mastercard

ໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ມື້ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ຈໍານວນຄັ້ງໃຊ້ຈ່າຍ/ 1 ມື້ (ຄັ້ງ)

15

20

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

3.000

5.000

 

3. ບັດ BCEL MyWay Mastercard

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL My Way Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

 • ແມ່ນບັດ Prepaid ທີ່ລູກຄ້າສາມາດສາມາດແຕ່ງຮູບພາບໜ້າບັດທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.​ ເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະການນໍາໃຊ້ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຊໍາລະສະສາງ, ຖອນເງິນສົດ ແລະ ຊຳລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ Online ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ລູກຄ້າສາມາດຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດຜ່ານ BCEL One ແລະ ປ່ອງບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ.

ວົງເງິນການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ວັນ

 • ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ: ບໍ່ມີ
 • ວົງເງິນຕື່ມເຂົ້າບັດ/ມື້: ແຕ່ 10-5.000 ໂດລາ
 • ການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Prepaid Mastercard ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍປະກາດນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທຄຕລ.

ເນື້ອໃນ

Mastercard

ໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ມື້ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ຈໍານວນຄັ້ງໃຊ້ຈ່າຍ/ 1 ມື້ (ຄັ້ງ)

15

20

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ວົງເງິນຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

1.000

1.500

ຈໍານວນຄັ້ງຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

10

10

ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

1.000

1.500

 

ເງື່ອນໄຂ

ເງື່ອນໄຂສຳລັບຮູບພາບທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບບັດ MyWay Mastercard

 • ຮູບພາບທີ່ທ່ານນຳມາເພື່ອສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ບັດ MyWay Mastercard ຕ້ອງບໍ່ຂັດກັບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດທີ່ລະບຸໄວ້ລຸ່ມນີ້. ຮູບທີ່ທ່ານນຳໃຊ້ຕົກແຕ່ງເພື່ອສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ບັດ MyWay Prepaid Mastercard ຕ້ອງເປັນຮູບພາບທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດໃນການນຳໃຊ້. ຮູບພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເພື່ອສະໝັກນຳໃຊ້ບັດ:

1.ເຄື່ອງໝາຍການທາງການຄ້າ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ເປັນການລະເມີດຕໍ່ລິຂະສິດ, ແບຣນດິ້ງຂອງພາກສ່ວນອື່ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ບັດ.

2.ຂໍ້ມູນເບີໂທລະສັບ, ເລກບັນຊີ, ທີ່ຢູ່, ຫຼື ຊື່ເວັບໄຊທ໌.

3.ຮູບພາບຂອງຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ

4.ຮູບພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງບັດ, ຍົກເວັ້ນເຈົ້າຂອງບັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກບຸກຄົນໃນຮູບພາບໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້.

5.ເຄື່ອງໝາຍ, ຂໍ້ມູນ, ຫຼື ຕົວເລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງ, ເສດຖະກິດ

6.ຮູບພາບທີ່ສື່ເຖິງເພດ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງ

7.ຮູບພາບໂປ້ ຫຼື ຮູບພາບເປືອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພດໃດ ຫືຼ ອາຍຸເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ.​

8.ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວກັບສິ່ງມຶນເມົາ, ຢາປົວພະຍາດ, ຢາເສບຕິດ ຫຼື ອາວຸດຕ່າງໆ.​

9.ຮູບພາບຂອງໃບເງິນ ທຸກສະກຸນເງິນ

10.ແລະ ຮູບອື່ນໆທີ່ ທະນາຄານເຫັນວ່າບໍ່ເໝາະສົມ.

        ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານອັບໂຫລດຮູບພາບ, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດ ແລະ ຄອບຄອງສິດການນຳໃຊ້ຮູບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ຂັດກັບລິຂະສິດ, ເຄື່ອງໝາຍທາງການຄ້າ, ສິດທິສາທາລະນະ, ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ສິດທິອື່ນໆຂອງບຸກຄົນອື່ນ. ຖ້າມີກໍລະນີ ຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ຂັດແຍ່ງໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນຳໃຊ້ຮູບທີ່ທ່ານໂຫລດເຂົ້າເພື່ອການຂໍສະໝັກນຳໃຊ້ບັດ, ເຈົ້າຂອງບັດຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນເສຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃດໆ.​

   

4. ບັດ BCEL Standard Prepaid Mastercard

ຊື່ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນບັດ BCEL Standard Prepaid Mastercard

ຄຸນລັກສະນະ

 • ແມ່ນບັດເດບິດແບບຕື່ມເງິນລູກຄ້າຕ້ອງຕື່ມເງິນເຂົ້າບັດກ່ອນຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ  ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ຕາມຮ້ານຄ້າທີ່ມີສັນຍາລັກຮັບບັດ Mastercard  ຫລື ຖອນເງິນສົດຈາກ ຕູ້ ATM ໄດ້.
 • ແມ່ນບັດ Prepaid ທີ່ລູກຄ້າສາມາດຂໍສະເໜີອອກໃນຮູບແບບທຳມະດາ (Standard design). ລູກຄ້າສາມາດສະໝັກຜ່ານ BCEL One ແຕ່ບໍ່ສາມາດເລືອກແບບໜ້າບັດໄດ້. ພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດເລືອກແຕ່ງຮູບໜ້າບັດໄດ້ຄືກັບບັດ MyWay. ແຕ່ມີຄຸນລັກສະນະການນໍາໃຊ້ຄ້າຍຄືກັນ ທັງຊໍາລະສະສາງ, ຖອນເງິນສົດ ແລະ Shopping Online.

ວົງເງິນການນຳໃຊ້ບັດ ແລະ ຈຳນວນຄັ້ງ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ວັນ

 • ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີ: ບໍ່ມີ
 • ວົງເງິນຕື່ມເຂົ້າບັດ/ມື້: ແຕ່ 10-5.000 ໂດລາ
 • ການເຕີມເງິນເຂົ້າບັດ Prepaid Mastercard ແມ່ນອີງຕາມນະໂຍບາຍປະກາດນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງ ທຄຕລ.

ເນື້ອໃນ

Mastercard

ໃນປະເທດ

ຕ່າງປະເທດ

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ມື້ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ຈໍານວນຄັ້ງໃຊ້ຈ່າຍ/ 1 ມື້ (ຄັ້ງ)

15

20

ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

3.000

5.000

ວົງເງິນຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

1.000

1.500

ຈໍານວນຄັ້ງຖອນສົດ/1 ມື້ (ຄັ້ງ)

10

10

ວົງເງິນຖອນສົດສູງສຸດ/ຄັ້ງ (ໂດລາ)

1.000

1.500