#ບັດຊິບ_ATM_BCEL_UnionPay ອອກບັດເສີມໄດ້ໃຫ້ການຊຳລະສິນຄ້າເປັນເລື່ອງງ່າຍ...
ຄວບຄຸມວົງເງິນການນຳໃຊ້ຜ່ານ BCEL One ໄດ້ຢ່າງສະດວກ!!
-----------------------------------
✔ສາມາດອອກບັດເສີມປະເພດໃດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນດ້ວຍການນຳໃຊ້ວົງເງິນດຽວກັນໄດ້ຢ່າງສະດວກ ພ້ອມທັງຄວບຄຸມວົງເງິນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງບັດເສີມຜ່ານ BCEL One ໄດ້
✔ພິເສດ ທຸກປະເພດບັດສາມາດຊໍາລະສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານ Website ໄດ້ທົ່ວໂລກ (ທີ່ຮອງຮັບບັດ UnionPay)
✔ຮັບສ່ວນຫລຸດສູງສຸດເຖິງ 35% ຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າລາຍການ Partner ship
✔ສະດວກ,ປອດໄພ, ສາມາດເປີດ-ປິດ ອອນລາຍ ແລະ ຮັບລະຫັດ OTP ຜ່ານ BCEL One
-------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank