#ບັດຊິບ_ATM_BCEL_UnionPay ມາພ້ອມກັບຟັງຊັ້ນ Tap & Go ແຕະເພື່ອຈ່າຍ ງ່າຍ ແລະ ໄວຂື້ນ📶
--------------------------------------
👍ສູ່ມຸມມອງຂອງມິຕິໃຫມ່ ມອບຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃຫ້ການຊໍາລະສິນຄ້າເປັນເລື່ອງງ່າຍ ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການຊຳລະເງິນ ພຽງແຕ່ແຕະເພື່ອຈ່າຍ
👍ໃຫ້ທ່ານໄດ້ອຸ່ນໃຈ ກ້າວໄປກັບການຊຳລະເງິນຮູບແບບໃຫມ່ ຟັງຊັ້ນ Tap & Go ແຕະເພື່ອຈ່າຍ ງ່າຍ ແລະ ໄວຂື້ນ📶
-------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
FB: BCEL Bank
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank