#BCELCashOut_ຖອນເງິນສະບາຍ_ງ່າຍທີ່ຮ້ານຄ້າ
------------------------------------------------------------
ທ່ານຮູ້ ຫລື ຍັງ❓ ສາມາດຖອນເງິນທີ່ຮ້ານຄ້າກໍ່ໄດ້ແລ້ວ…
ໃນແອັບ BCEL One ຜ່ານຟັງຊັ້ນ CashOut
ວົງເງິນຖອນ ສູງເຖິງ 5 ລ້ານ ກີບ ຕໍ່ມື້/User.

👉ຂັ້ນຕອນງ່າຍ ເມື່ອ scan QR code (OnePay) ທີ່ຮ້ານຄ້າກໍ່ສາມາດຖອນເງິນສົດໄດ້ທັນທີ
ມີ 3 ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
1. ສະແກນ QR Code (OnePay) “ປ້ອນຈໍານວນເງິນ” ເພື່ອຊໍາລະສິນຄ້າ ແລ້ວເລືອກບັນຊີ
2. ຖ້າຕ້ອງການຖອນເງິນສົດນໍາ ແມ່ນໃຫ້ກົດປຸ່ມ CashOut ແລ້ວລະບຸຈໍານວນເງິນທີ່ຈະຖອນ ແລະ ກົດປຸ່ມ “ຕໍ່ໄປ”
3. ໜ້າຕ່າງຈະສະແດງຈໍານວນເງິນທີ່ຈະຈ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ຈໍານວນເງິນທີ່ຈະຖອນ ໃຫ້ກວດຄືນແລ້ວກົດປຸ່ມ “ຢືນຢັນການຊໍາລະ”

ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າສິນຄ້າ ພ້ອມ ຖອນເງິນສົດ ນໍາອີກ ໄດ້ແລ້ວ!!

#ໝາຍເຫດ: (ສາມາດຖອນເງິນສົດທີ່ຮ້ານຄ້າ OnePay ທີ່ລົງທະບຽນໃຫ້ບໍລິການ CashOut ເທົ່ານັ້ນ)

#BCELBank #OnePay #CashOut #QRCode
---------------------------------------------
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
ທັນສະໄໝ ວ່ອງໄວ ໝັ້ນໃຈ
👉 ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ:
☎️ 1555
👉 ແກ້ໄຂບັນຫາການໃຊ້ບໍລິການ:
☎️ໂທ/ຂໍ້ຄວາມ ຫາ ທີມງານ OneCare Support ຜ່ານ ແອັບ BCELOne
👉ຊ່ອງທາງຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ:
🌐 www.bcel.com.la
FB: BCEL Bank, BCEL Promotion
IG: BCEL Bank
Youtube: BCEL Channel
TikTok: BCEL Bank