ຂ່າວສານ ສະໝັກວຽກ ແບບຟອມຕ່າງໆ ກິດຈະກໍາ & ໂປຼໂມຊັນ ອີເມວ EN

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດໃນເວລາທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ບັດຂອງ ທຄຕລ ຊໍາລະສິນຄ້າ ຫລື ການບໍລິການຕ່າງໆ ດັ່ງລູ່ມນີ້:

ໝາຍເຫດ: ຮ້ານຄ້າທີ່ຮ່ວມລາຍການຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ຍົກເລີກໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.


bcel_web_file_306_336f45bb78d20146018cfa38bf1fdcc3.jpg
10%

ຫຼຸດ 10% ສຳລັບຄ່າຫ້ອງພັກ

bcel_web_file_37_48b425921c07bcd22f1906b0e9d2cfa1.png
5%

ຮ້ານ SWENSENS ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທຸກສາຂາ ໂທສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ 021 315 376

bcel_web_file_35_9cfbba7263db59d87c93c95c40d0ef58.png
5%

ຮ້ານພິດຊາຄອມປານີ THE PIZZA COMPANY ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ສໍາລັບອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ໃນທຸກສາຂາ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມທີ່ເບີ 021 315 376

bcel_web_file_253_d295cd2b6a0ee3baf8ab79bb364837b4.jpg
10%-50%

ຮ້ານ ຊາ ແລະ ກາເຟ ຊີທີຟັນ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 10%-50% ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ເຊິ່ງລາຍລະອຽດເປັນໄປຕາມຮ້ານຄ້າກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ສະຖານທີ່:​ ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 55145415

bcel_web_file_249_d4bc07d9f0c930a4e68f10956de604a2.jpg
ສ່ວນຫຼຸດ 5%-50%

ຮ້ານອາຫານ ປຣີເວດ ຣັດເຊຍ ສ່ວນຫຼູດ 5%-50% ສຳລັບບາງລາຍການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຕາມຮ້ານຄ້າກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເມື່ອຊໍາລະຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay

bcel_web_file_292_6158ed550fad301f992c150403ee761d.jpg
5%

ສຳລັບຫ້ອງພັກຫຼຸດ 5% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

bcel_web_file_294_9e05dc0131ca245e733c94fc62bc8831.jpg
10%

ສຳລັບຫ້ອງພັກ ແລະ ອາຫານ ຫຼຸດ 10% ເມື່ອລູກຄ້າໃຊ້ບັດ ທຄຕລ ທຸກປະເພດ ຜ່ານເຄື່ອງຮັບບັດ EDC

bcel_web_file_296_b13c2b5356da5435f4cadc2c25860241.jpg
5%

ຫລຸດສະເພາະຄ່າອາຫານ ເມື່ອຄົບ 500.000 ກີບຂື້ນໄປ

bcel_web_file_255_d93460412d371d5c9bd318b4984aaf97.jpg
5%

ຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ຊົນນະບົດ ໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດ 5% ເມື່ອຊໍາລະສິນຄ້າຜ່ານເຄື່ອງຮູດບັດ ແລະ BCEL OnePay ສະຖານທີ່: ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 55966299